Magnifikat alebo Chválospev Panny Márie je jeden z chválospevov, ktorý je uvedený v Evanjeliu sv. Lukáša (prvá kapitola verše 46 až 55). Svoj názov má zo začiatočných slov v latinčine Magnificat anima mea - Velebí moja duša.

Táto modlitba je pevnou súčasťou večernej modlitby kňazského breviáru tzv. vešpier.

Biblický kontext

upraviť

Magnifikat je chválospev, ktorý hovorí Mária pri navštívení svojej príbuznej Alžbety, matky Jána Krstiteľa. Táto návšteva sa uskutočnila po tom, čo anjel zvestoval Márii, že počne a porodí syna a zároveň sa dozvedela, že Alžbeta v svojej starobe čaká svoje prvé dieťa.

Popis tohto stretnutia podáva len sv. Lukáš, ostatní novozákonní autori ho nespomínajú.

Latinsky

upraviť

Magnificat anima mea Dominum,
et exsultavit spiritus meus in Deo salvatore meo,
quia respexit humilitatem ancillae suae.
Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes,
quia fecit mihi magna,
qui potens est,
et sanctum nomen eius,
et misericordia eius in progenies et progenies
timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos mente cordis sui;
deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles;
esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiae,
sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.[1][2]

Slovensky

upraviť

Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten,
ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena,
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov
a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami
a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom,
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.[3]

Iné projekty

upraviť
  •   Wikizdroje ponúkajú pôvodné diela od alebo o Magnifikat
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Magnifikat

Referencie

upraviť
  1. Revised Vulgate text
  2. Liturgia hodín podľa rímskeho obradu. [s.l.] : Typis Polyglottis Vaticanis, 2012. S. 1479 – 1480.
  3. Liturgia hodín podľa rímskeho obradu. [s.l.] : Typis Polyglottis Vaticanis, 2012. S. 551 – 552.