Manínsky potok

Manínsky potok je potok na Hornom Považí, na území okresu Považská Bystrica. Je to ľavostranný prítok Váhu s dĺžkou 11,3 km. Medzi obcami Kostolec a Záskalie sa prerezáva Manínskou vrchovinou a vytvára Kostoleckú tiesňavu a medzi obcami Záskalie a Považská Teplá vytvára Manínsku tiesňavu. Na dolnom toku vytvára sústavu rybníkov

Manínsky potok
potok
Zdrojnica Súľovské vrchy
Ústie Váh
Dĺžka 11,3 km
Povodie 15,4 km² (1 540 ha)
Povodie Váh
Rád toku III.
Hydrologické poradie 4-21-07-021
Číslo recipienta 4-21-07-3603
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Pramení v Súľovských vrchoch západne od kóty 664,9 m, neďaleko osady Minarčíkovské v nadmorskej výške približne 580 m n. m.

Smer tokuUpraviť

Od prameňa tečie na krátkom úseku najprv na západ, vzápätí sa stáča na juh a ďalej na juhozápad. Za obcou Vrchteplá sa oblúkom stáča najprv na severozápad, následne na západ. Medzi obcou Kostolec a začiatkom Manínskej tiesňavy tečie severozápadným smerom, potom viac-menej na západ, pričom vytvára oblúk prehnutý na sever. Za Považskou Teplou sa stáča a k ústiu tečie severojužným smerom.

Geomorfologické celkyUpraviť

PrítokyUpraviť

  • pravostranné: krátky prítok z lokality Kruh, prítok z východného svahu Havranej skaly (835,4 m n. m.), prítok z juhozápadného svahu Havranej skaly, prítok od osady Kresanovci, krátky prítok z juhozápadného svahu Vajanka (561,6 m n. m.), prítok od osady Bazalovci, prítok z lokality Vražiny, prítok z juhojuhozápadného svahu Dúbravky (459,1 m n. m.)
  • ľavostranné: prítok zo severozápadného svahu Drieňovky (639,4 m n. m.), prítok z lokality Hlavy, prítok zo západoseverozápadného svahu Veľkého Manína (890,6 m n. m.)

ÚstieUpraviť

Do Váhu sa vlieva na území mesta Považská Bystrica, juhojuhozápadne od Považskej Teplej, v nadmorskej výške cca 285 m n. m.

ObceUpraviť