Tlakomer

prístroj na meranie tlaku v plyne alebo v kvapaline
(Presmerované z Manometer)
Tlakomer v užšom zmysle znamená barometer, pozri barometer (fyzika).

Tlakomer alebo manometer je zariadenie slúžiace na meranie tlaku, čiže ľubovolné meradlo tlaku v plyne alebo v kvapaline. Špeciálne druhy tlakomerov môžu mať svoje vlastné názvy, napr. barometer, barograf, aneroid. Ako barometer sa označuje meradlo atmosférického (barometrického) tlaku. Ako manometer sa niekedy označuje len tlakomer na meranie tlaku v uzavretom priestore (napr. pneumatike, parnom kotli).

Manometer
Fyzikálny princíp a funkčná schéma manometra
Mechanická konštrukcia manometra (Stupnica manometra)

Tlakomery v praxi

upraviť

V technickej praxi sa najčastejšie merajú tlaky v rozpätí od 10-12 po 1012 Pa. Žiadny tlakomer nemôže merať tlak v celom tomto rozsahu.

Tlakomery podľa určenia

upraviť
 • Barometer na meranie tlaku ovzdušia
 • vákuometer na meranie veľkého podtlaku
 • manovákuomer na meranie pretlaku a podtlaku
 • diferenčný tlakomer na meranie tlakového rozdielu, tzv. tlakovej diferencie
 • sphygmomanometer na meranie krvného tlaku
 • altimeter, čiže výškomer na meranie nadmorskej výšky
 • hĺbkomer je hydrostatický tlakomer, bežne prenosný
 • aneroid je tlakomer atmosférického tlaku, čiže relatívneho tlaku, na rozdiel od barografu ukazuje súčasný stav tlaku
 • barograf je merací prístroj atmosférického tlaku, tlaku vzduchu, ktorý je schopný zaznamenávať priebeh tlaku

Tlakomery podľa meranej veličiny

upraviť

V závislosti od meranej veličiny rozlišujeme tlakomery na

 • tlakomery relatívneho tlaku (najčastejšie používané typy)
 • tlakomery absolútneho tlaku (používané hlavne na meranie plynov)
 • tlakomery na meranie tlakovej diferencie (meranie hladiny tekutín, prietoku tekutín)
 • hydrostatický tlakomer na meranie výšky hladiny tekutín na báze hydrostatického tlaku

Kondenzačná slučka

upraviť

Ak je tlakomer určený na meranie tlaku vodnej pary, na prívod sa používa kondenzačná slučka. Je to jednoduchá špirála, alebo tzv. slimák na ochladenie pary, v ktorej sa kondenzuje para na vodu. Kondenzovaná voda zostane v najnižšom bode špirály a oddelí tlakomer od pary a tým zabráni, aby teplota pary ovplyvňovala meranie.

Pozri aj

upraviť