Marhuľa (Armeniaca)

Marhuľa (lat. Armeniaca) je v niektorých systémoch rastlinný rod, ktorý zahŕňa marhuľu obyčajnú a 7 až 11 s ňou príbuzných druhov. Dnes patrí do čeľade ružovité (Rosaceae); staršie sa niekedy zaraďoval do čeľade mandľovité (=slivkovité; lat. Amygdalaceae, Prunaceae, Drupaceae). V mnohých systémoch však tento rod neexistuje a obyčajne je buď nahradený sekciou Armeniaca z podrodu Prunus z rodu Prunus, alebo sú druhy z tohto rodu uvedené priamo (t. j. bez medzitaxónov) pod rodom Prunus; v oboch prípadoch sa (hoci už nejde o rod) v slovenčine v názvoch príslušných druhov ponecháva slovenské rodové meno marhuľa.[1][2][3][4][5][6][7][8][9] Podrobnejšie o zaradení v systéme pozri aj v článku slivka (veľký rod).

Plod sa nazýva marhuľa.

SystematikaUpraviť

Armeniaca (t. j. buď rod Armeniaca alebo sekcia Armeniaca podrodu Prunus rodu Prunus):

Zdroje tejto kapitoly sú:[1][2][4][5][8][10][11][12]

EtymológiaUpraviť

Etymológiu slova marhuľa pozri v článku marhuľa obyčajná.

CharakteristikaUpraviť

Ide o stromy, ktorú sú zvyčajne menšie (3 – 4 m), zriedkavo vyššie. Koruna je rozložitá. Konáre sú hladké, sivohnedé až červenohnedé. Kvety sú jednotlivé, slabo ružové, neskôr až biele, krátkostopkaté. Plod je guľatá žltá, oranžová až červenkastá kôstkovica, ktorá má jednu pozdĺžnu výraznú ryhu, prevažne plstnatý povrch, obyčajne šťavnatú sladkú vláknitú dužinu a hladkú ploskú sivohnedú kôstku s jedným semenom vnútri.[5]

ZdrojeUpraviť

 1. a b MANSFELD, Rudolf; BÜTTNER, R.. Mansfeld's Encyclopedia of Agricultural and Horticultural Crops ((Except Ornamentals)). [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2001. 3641 s. ISBN 978-3-540-41017-1. S. 523 – 526.
 2. a b Zoznam nizsich a vyssich rastlin Slovenska [online]. Bratislava : Slovenská akadémia vied, [cit. 2019-12-31]. Dostupné online.
 3. BERTOVÁ, Lýdia. Flóra Slovenska IV/3 : Angiospermophytina. Dicotyledonopsida. Rosales. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1992. 565 s. ISBN 80-224-0077-7. S. 496.
 4. a b GRIN-Global Web v 1.10.5.0 [online]. npgsweb.ars-grin.gov, [cit. 2020-01-10]. Dostupné online.
 5. a b c marhuľa. In: Pyramída
 6. mandľovité. In: Malá encyklopédia biológie. 1975, S. 284
 7. МЕЖЕНСЬКИЙ, B. M. До питання впорядкування українських назв рослин. Повідомлення 2. Назви видів роду Prunus L. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 2014, roč. 24, čís. 3, s. 15 – 24. ISSN 2518-7457. DOI10.21498/2518-1017.3(24).2014.56001.
 8. a b Shi, Shuo & Li, Jinlu & Jiahui, Sun & Yu, Jing & Zhou, Shiliang. (2013). Phylogeny and Classification of Prunus sensu lato (Rosaceae). Journal of integrative plant biology. 55. 10.1111/jipb.12095.
 9. The Euro+Med Plantbase Project [online]. ww2.bgbm.org, [cit. 2020-01-10]. Dostupné online.
 10. KOLE, Chittaranjan. Fruits and Nuts. [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2007. 370 s. ISBN 978-3-540-34533-6. S. 171.
 11. CALISKAN, Mahmut. Genetic Diversity in Plants. [s.l.] : BoD – Books on Demand, 2012. 512 s. ISBN 978-953-51-0185-7. S. 251.
 12. Armeniaca. In: Flora of China