Marketing

identifikácia, zabezpečovanie, predpokladanie alebo ovplyvňovanie dopytu po tovaroch a službách

Marketing[pozn 1] je identifikácia, zabezpečovanie, predpokladanie alebo ovplyvňovanie dopytu po tovaroch a službách. Marketing závisí od reklamy a trhu.

Iná definícia: Marketing je obchodná politika a výrobná politika vychádzajúca z požiadaviek trhu zameraná na dosiahnutie maximálneho ekonomického efektu v trhových vzťahoch.

Marketing je metóda, ktorou sa riadi proces plánovitej realizácie nápadov na trhu. Konečným sudcom, ktorý rozhoduje o kvalite nápadu, je trh. Zisk z predaja je odmenou, ale hlavne meradlom úspešnosti podnikania.

Vznik marketingu podmienilo úsilie minimalizovať riziko, ktoré vzniká pri vstupe na trh, a maximalizovať zisk pri realizácii zhmotneného nápadu.

Marketing je súčasťou podnikateľskej činnosti podniku.

Poznámky upraviť

  1. Pôvod je z angl. marketing, zo slovesa to market - obchodovať, uviesť niečo na trh, čo je odvodené zo angl. substantíva market, to je prevzaté z stfr. market - trh, z lat. mercatus - obchod, odvodené z lat. mercari, mercatus sum - kupovať, z lat. merx - tovar.[1]

Referencie upraviť

  1. marketing. In: KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 347.

Literatúra upraviť

  • PAVLŮ, Dušan a kol.: Slovník propagace. Praha : Merkur, 1983. 256 s.

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.