Maximilián Chladný-Hanoš

Maximilián Chladný-Hanoš (* 17. február 1912, Staré Hory – † - ?) bol slovenský novotomistický filozof a spirituálny teológ, politológ, prekladateľ a publicista.

Život upraviť

Po ukončení štúdia na gymnáziu v Banskej Bystrici, vyštudoval katolícku teológiu v Banskej Bystrici a neskôr v Ríme. Po vysviacke roku 1936 bol kaplanom v Nesluši a štipendistom na postgraduálnom štúdiu v Ríme, ktoré ukončil roku 1938 doktorátom teológie. Prednášal kresťanskú filozofiu na teologickej fakulte v Banskej Bystrici a v rokoch 19431944, po Štefanovi Polakovičovi, na Vysokej škole bohosloveckej v Nitre, kde patril k najnadanejším osobnostiam v intelektuálnom okruhu arcibiskupa Karola Kmeťku. Vyučoval tu aj morálku a pastorálnu teológiu (1942/1943). Od roku 1941 tiež intenzívne spolupracoval s dominikánskou edíciou Veritas zriadenou pri dominikánskej revue Smer v Trenčíne. Bol tiež aktívnym členom Filozofického odboru Matice slovenskej. V roku 1949 musel emigrovať hlavne pre svoju nekompromisnú obranu slovenskej štátnosti, ako aj pre ostrú kritiku komunizmu nastupujúceho na slovenskú scénu, ktorú vyjadril najmä vo svojom diele "Hmota sa búri" (1948) (dielo vyšlo tlačou v Buenos Aires 1953). Emigroval do Nemecka, kde účinkoval ako duchovný medzi slovenskými emigrantmi v v Ludwigsburgu. Oženil sa (dostal dišpenz od Svätej stolice). V Paríži získal licenciát z filozofie a pracoval ako vedecký dokumentátor v Ústave pre východné a medzinárodné štúdie v Kolíne nad Rýnom. Bol činný v slovenských emigrantských organizáciách. Bol zahranično-politickým referentom nemeckej pobočky Slovenskej národnej rady v zahraničí a podpredsedom Slovenského európskeho hnutia. Od roku 1964 bol redaktorom Slowakische Rundschau, orgánu Slovenskej kresťanskosociálnej strany. Filozofickými, spirituálno-teologickými, asketickými a politickými úvahami prispieval najmä do týchto periodík: Nástup, Svoradov, Kultúra, Filozofický sborník (pred emigráciou); Slobodné Slovensko, Slovák v Amerike, Černákov Odkaz, Uj Élet (po emigrácii).

Dielo (výber) upraviť

Filozofické a etické práce upraviť

 • Podobenstvo. In: Svoradov, 1936/1937, č. 2.
 • (rec.): Schmidt, J.: Ethos. In: Filozofický sborník, 1942, č. 4, s. 262 – 264.
 • (rec.): Rivista di filosofia neo-scholastica. In: Filozofický sborník, 1942, č. 4, s. 264.
 • Katolícka nehybnosť. In: Kultúra, 1942, č. 5, 165–170.
 • Zákonitosti vývinu a stupne ich overenia. In: Filozoický sborník, 1944, č. 1 – 2, s. 21 – 41.
 • K etosu kritiky. In: Kultúra, 1944, č. 4.
 • Kritický, či intuitívny realizmus? - K sporu o bezprostredné poznanie skutočnosti v súčasnej noetike, 1944. In: Filozofický sborník, 1946, č. 1, s. 74 – 85.
 • Okolo filozofie sociologickej školy hospodárskej. In: Filozodfický sborník 1946, č. 4, s. 251 – 269.
 • Igor Hrušovský, Francis Bacon a rozkvet anglickej filozofie, 1945. In: Filozofický sborník 1946, č. 4, s. 288 – 290.
 • (rec.): S. Štúr: Rozprava o živote. Bratislava 1947. In: Filozofický sborník 1947, č. 1, s. 54 – 61.
 • Kritické poznámky ku knihe S. Štúra Rozprava o živote z hľadiska kresťanskej morálky. In: Tamže, č. 2, s. 98 – 110.
 • Hmota sa búri. Buenos Aires 1953, 176 s. (Bratislava, Samizdat 1947).
 • Wandlungen im Komunismus. In: Entwicklungen im Komunismus. München 1967, s. 99 – 115.

Práce o filozofii národa upraviť

 • Ethos v nacionalizme. In: Filozofický sborník, 1940, č. 1 – 2.
 • Národ. In: Slovenské pohľady, 1941, č. 3, s. 176 – 182.
 • Láska k národu, Martin, 1941, 242 s.
 • Národnostný princíp. In: Slovenské pohľady, 1941, č. 12, s. 735–743.

Mysticko-asketické práce upraviť

 • Rozhovor na Himaláji. In: Svoradov, 1935, č. 1.
 • Torzo a stĺp. In: Svoradov, 1935, č. 2.
 • List o Neomylnom. In: Svoradov, 1935, č. 7.
 • Náčrt nového pokusu o riešenie problému dokonalosti. In: Smer, 1943, č. 3, s. 434 – 435.
 • Mystika volá . In: Smer, 1944, č. 9 – 10, s. 410 – 411.
 • K situácii našej asketickej literatúry. In: Smer, 1944, č. 9 – 10, s. 460 – 463.
 • prel.): Angela z Foligno: Duchovné kroky. Trenčín 1944.
 • Serenin, A.: Príručka morálky pre lekárov, 1944.
 • prel.):O svetle neprístupnom a o láske bez medzí. Život, mystické zážitky a duchovné naučenia bl. Angely z Foligna, Košice 1945 (2. vyd. Bratislava, 2007).

Práce o ňom upraviť

 • MÜNZ, T.: In: Filozofia, 1994, č. 7, s. 432 – 435.
 • MÜNZ, T.: M. Chladný-Hánoš. In: Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí, 1998, s. 44 – 47.
 • CHLADNÝ-HANOŠ, Maximilián. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Lúč, 2000. 852 s. ISBN 80-7114-300-6. S. 551 – 553.
 • LETZ, J.: In: Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy, 2010,s.41-43, 52-53, 171-172, 323.

Externé odkazy upraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.