Mastiaci olej

(Presmerované z Mazací olej)

Mastiaci olej alebo mazací olej alebo olej na mastenie je olejovitá kvapalina, ktorá sa používa na mastenie vzájomne sa pohybujúcich súčiastok v rôznych zariadeniach. Patrí do skupiny tekutých mazív.

Hlavnou úlohou mastiaceho oleja je:

Ďalšie úlohy mastiacich olejov sú:

 • zabezpečiť odvod tepla,
 • tesniť,
 • zbavovať trecie plochy nečistôt,
 • chrániť trecie plochy pred koróziou,
 • tlmiť dynamické rázy v mechanizmoch.

Rozdelenie mastiacich olejov

upraviť

Podľa zloženia sa mastiace oleje rozdeľujú na:

 • minerálne oleje
  • aditivované minerálne ropné oleje
 • rastlinné (prírodné) oleje
 • syntetické oleje
 • iné - napríklad zmiešané.

Využitie

upraviť

Mastiace oleje sa používajú v rôznych oblastiach. Pre každú z nich musia spĺňať špecifické kritériá. Najbežnešie členenie podľa oblastí využitia je:

 • automobilové oleje
 • priemyselné oleje
 • letecké oleje
 • lodné oleje