Motorový olej je mazací olej určený špeciálne pre použitie v spaľovacích motoroch. Má nasledovné funkcie:

 • zmenšovať trenie a opotrebenie
 • zabezpečiť odvod tepla,
 • tesniť,
 • zbavovať trecie plochy nečistôt,
 • chrániť trecie plochy pred koróziou,
 • tlmiť dynamické rázy v mechanizmoch.
Syntetický motorový olej Mobil

Motorový olej je zložený zo základného oleja a aditív, ktoré mu dodávajú požadované vlastnosti.

Aditíva

upraviť

Motorové oleje obsahujú tieto aditíva:

 • antioxidanty — potláčajú starnutie oleja (oxidáciu) a teda zmenu jeho vlastností
 • detergenty — čistia omývané plochy a zabraňujú tak vzniku usadenín
 • disperzanty — udržujú v oleji rozptýlené látky, ktoré by sa inak usadzovali na rôznych častiach motora
 • protikorozívne prísady — chránia pred koróziou omývané plochy
 • modifikátory viskozity — zabezpečujú vhodnú viskozitu oleja a jej vhodnú zmenu v závislosti od teploty
 • depresanty — znižujú bod tuhnutia oleja
 • protipeniace prísady — znižujú resp. potláčajú penenie pri prúdení oleja v motore
 • modifikátory trenia — zlepšujú trecie vlastnosti

Požiadavky na oleje

upraviť

Požiadavky na motorový olej závisia najmä od:

Prísnejšie požiadavky sú kladené na motorový olej ak je určený pre:

Vlastnosti olejov

upraviť

Hlavné

upraviť

Medzi hlavné vlastnosti olejov, ktorých hodnoty sa často používajú aj v názve oleja patria:

Ostatné

upraviť

Okrem hlavných, musia motorové oleje mať vhodné aj ďalšie vlastnosti: hustotu, tepelnú vodivosť, tepelnú kapacitu, odparivosť, horľavosť, tepelnú stálosť, odolnosť proti peneniu, schopnosť rozprašovania, disperzno-detergentné vlastnosti, neškodnosť pre organizmy.

Klasifikácia olejov

upraviť

Motorové oleje sa klasifikujú podľa dvoch základných charakteristík: viskozity a výkonových vlastností. Podľa viskozity a jej závislosti od teploty sa motorové oleje rozdeľujú na:

 • sezónne, alebo jednostupňové
  • letné
  • zimné
 • celoročné, alebo celosezónne (v angl. multigrade).

Viskozitná klasifikácia podľa SAE

upraviť

Táto klasifikácia rozdeľuje oleje do tried označených číslom a prípadne písmenom 'W' podľa hodnoty viskozity pri danej teplote.

viskozitná trieda
SAE
teplota
(°C)
dynamická
viskozita
(max.)
(Pa.s)
kinematická
viskozita
(min.)
(mm2.s-1) pri 100 °C
kinematická
viskozita
(max.)
(mm2.s-1) pri 100 °C
0 W - 30 3250 3,8
5 W - 25 3500 3,8
10 W - 20 3500 4,1
15 W - 15 3500 5,6
20 W - 10 4500 5,6
25 W - 5 6000 9,3
20 5,6 9,3
30 9,3 12,5
40 12,5 16,3
50 16,3 21,9

Čím je viskozitná trieda nižšia, tým je olej určený pre prevádzku za nižších teplôt. Oleje s triedou obsahujúcou znak 'W' sú vhodné pre používanie pri záporných teplotách. Pre stredoeurópske klimatické podmienky sú bežné hodnoty viskozitných tried:

 • zimné oleje — 15 W, 10 W
 • letné oleje — 30, 40
 • celoročné — od 10W/30 po 15W/50

Výkonová klasifikácia podľa API

upraviť

Táto klasifikácia rozdeľuje oleje do tried podľa vhodnosti oleja pre danú skupinu motorov. Hlavným parametrom pre použitie oleja danej výkonovej triedy v konkrétnom motore je rok jeho uvedenia na trh.

 1. Oleje tried S sú určené pre zážihové motory. V rámci ich skupín platí, že olej vyššej triedy je možné použiť, aj ak je v technickej dokumentácii motora predpísaný olej nižšej triedy. T. j. v staršom motore možno vždy použiť modernejší olej.
 2. Oleje tried C sú určené pre vznetové motory. V rámci ich skupín nie je možná zámena vždy, len pre vybrané triedy (uvedené v tabuľke).

Tabuľka je úplná a obsahuje aj v súčasnosti zastarané výkonové triedy, ktoré sú označené sivým podfarbením.

výkonová trieda
API
vhodnosť použitia
SA zážihové motory bez vyšších požiadaviek na kvalitu oleja
bez aditívnych prísad
pre modely od roku 1930
SB zážihové motory so stredným tepelným namáhaním
obsahuje antioxidant, antikorózne a protioderové prísady
prre modely do roku 1963
SC zážihové motory so stredným a čiastočne zvýšeným namáhaním
pre modely od roku 1964 do 1967
SD zážihové motory so zvýšenými požiadavkami na olej
pre modely od roku 1968 do 1971
SE zážihové motory s osobitne nepriaznivými prevádzkovými podmienkami
pre modely od roku 1972 do 1979
SF zážihové motory s osobitne nepriaznivými prevádzkovými podmienkami vrátane prevádzky s bezolovnatými benzínmi
pre modely od roku 1980 do 1988
SG zážihové motory prepĺňané
pre modely od roku 1989 do 1993
SH zážihové motory
pre modely od roku 1994 do 1996
SJ zážihové motory
pre modely od roku 1997 do 2001
SL zážihové motory
pre modely od roku 2001 do 2004
SM zážihové motory
pre súčasné modely
CA vznetové motory neprepĺňané, stredne namáhané
pre modely do roku 1959
CB vznetové motory neprepĺňané, so zvýšenými požiadavkami na stálosť oleja
pre modely od roku 1960 do 1961
CC vznetové motory mierne prepĺňané, pracujúce pri vysokých zaťaženiach, alebo v ťažkých podmienkach
pre modely od roku 1962 do 1990
CD vznetové motory prepĺňané, s podmienkami na vznik usadenín, korózie a opotrebenia, alebo pracujúce v osobitne nepriaznivých podmienkach
trieda bola zavedená v roku 1955
CD-II dvojtaktné motory
trieda bola zavedená v roku 1985
CE vznetové motory vysokoprepĺňané, pracujúce pri vysokých zaťaženiach aj vysokých otáčkach
trieda bola zavedená v roku 1985, môže nahradiť oleje triedy CC a CD
CF vznetové motory s nepriamym vstrekom, pre terénne automobily pre palivá s obsahom síry
trieda bola zavedená v roku 1994, môže nahradiť oleje triedy CD
CF-2 dvojtaktné motory pre ťažké podmienky
trieda bola zavedená v roku 1994, môže nahradiť oleje triedy CD-II
CF-4 pre vysokorýchlostné vznetové motory preplňované štvortaktné
trieda bola zavedená v roku 1990, môže nahradiť oleje triedy CD a CE
CG-4 pre vysokorýchlostné vznetové motory preplňované štvortaktné, pre palivá s obsahom síry < 0,5 %
požadovaná pre motory spĺňajúce emisné predpisy roku 1994
trieda bola zavedená v roku 1995, môže nahradiť oleje triedy CD, CE a CF-4
CH-4 pre vysokorýchlostné vznetové motory preplňované štvortaktné, pre palivá s obsahom síry < 0,5 %
navrhnutá pre motory spĺňajúce emisné predpisy roku 1998
trieda bola zavedená v roku 1998, môže nahradiť oleje triedy CD, CE, CF-4 a CG-4
CI-4 pre vysokorýchlostné vznetové motory preplňované štvortaktné vrátane motorov s recirkuláciou výfukových plynov, pre palivá s obsahom síry < 0,5 %
navrhnutá pre motory spĺňajúce emisné predpisy roku 2004
trieda bola zavedená v roku 2002, môže nahradiť oleje triedy CD, CE, CF-4, CG-4 a CH-4
CI-4 PLUS niektoré oleje z triedy CI-4, zvlášť odolné proti zvýšeniu viskozity vplyvom sadzí zo spaľovania absorbovaných olejom