Tepelná vodivosť

rozlišovacia stránka

Tepelná vodivosť (alebo zriedkavo: vodivosť tepla[1][2][3]) môže byť:

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

 1. kovy. In: ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 717 s. (Encyklopédie Obzoru.) S. 296.
 2. Slovenská národná bibliografia 1989 : Články - Rozpisový rad . Roč. 35. Martin: Matica slovenská, 1989. s. 865
 3. ŠMILAUER, Vladimír. Průteplivost a průzvučnost. Naše řeč, 1937, roč. 21, čís. 9-10, s. 241-242. Dostupné online [cit. 2018-12-02]. ISSN 0027-8203.
 4. a b c Termodynamika nevratných procesů [online]. Katedra fyziky PřF OU, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online.
 5. tepelná vodivosť. In: Elektrotechnický náučný slovník. 1. vyd. Zväzok 7. Elektrotechnológia. Bratislava : Alfa, 1971. 463 s. (Edícia encyklopedických slovníkov.) S. 384.
 6. a b tepelná vodivost. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok 6 Š – Ž. Praha : Academia, 1987. 928 s. S. 171. ; tepelná vodivost zemské kůry. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok 6 Š – Ž. Praha : Academia, 1987. 928 s. S. 171. ; vodivost. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok 6 Š – Ž. Praha : Academia, 1987. 928 s. S. 593.
 7. HODURA, Kvido. Z našich časopisů. Naše řeč, 1938, roč. 22, čís. 2, s. 58-61. Dostupné online [cit. 2018-12-02]. ISSN 0027-8203.
 8. tepelná vodivosť. In: Chemický náučný slovník. 1. vyd. Zväzok 1 Fyzikálna chémia. Bratislava : Alfa, 1983. 416 s. (Edícia encyklopedických slovníkov.) S. 359.
 9. Anglicko-slovenský, slovensko-anglický technický slovník pre strojársku prax. Žilina : Management Art, 2001. 303 s. ISBN 80-88889-48-0. S. 269.
 10. tepelná vodivost. In: Slovník školské fyziky : výkladový slovník k publikaci Názvy a značky školské fyziky. 1. vyd. Praha : SPN, 1988. 292 s. (Odborná literatura pro učitele.) S. 96.
 11. a b tepelná vodivost. In: Technický slovník naučný. 1. vyd. Zväzok 8 T – Ž. Praha : Encyklopedický dům, 2005. 609 s. ISBN 80-86044-26-2. S. 61.
 12. vodivost. In: Technický slovník naučný. 1. vyd. Zväzok 8 T – Ž. Praha : Encyklopedický dům, 2005. 609 s. ISBN 80-86044-26-2. S. 357-358.
 13. vodivost v pevných látkach. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok 6 Š – Ž. Praha : Academia, 1987. 928 s. S. 593.
 14. vodivosť. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník. Zväzok S – Ž. Praha : Ottovo nakladatelství, 2005. 1064 s. ISBN 80-7181-768-6. S. 824.
 15. a b vodivost. In: BRADNOVÁ, Hana, ed. aj. Encyklopedický slovník. 1. vyd. Praha : Odeon : Encyklopedický dům, 1993. 1253 s. (Klub čtenářů. Rodinný klub; zv. 679.) ISBN 80-207-0438-8. S. 1191.
 16. PřF:Bi4099 Srovnávací fyziologie obratlovců (jaro 2010) - 4. Termoregulace [online]. is.muni.cz, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online. prvá strana
 17. Spracovanie plastov : anglicko-nemecko-francúzsko-rusko slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1984. 512 s. (Edícia prekladových slovníkov.) S. 431.
 18. Klimatizačná a chladiaca technika : anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1978. 500 s. (Edícia prekladových slovníkov.) S. 118, 425.
 19. Jadrová technika : anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Zväzok I. Bratislava : Alfa, 1987. 804 s. (Edícia prekladových slovníkov.) S. 723.
 20. SUBE, Ralf a EISENREICH, Günther. Physik: Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch I-III. Berlin: Technik, 1973. 624, 1750
 21. VEIS, Štefan; MAĎAR, Ján; MARTIŠOVITŠ, Viktor. Všeobecná fyzika 1 : Mechanika a molekulová fyzika. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1978. 472 s. (Edícia teoretickej literatúry.) S. 299.
 22. HAJKO, Vladimír; DANIEL-SZABÓ, Juraj. Základy fyziky. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1980. 576 s. S. 462-464.
 23. webfyzika.fsv.cvut.cz, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online. S. 3
 24. imhfyzikafbi.wz.cz, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online. Archivované 2018-11-10 z originálu.
 25. e-fyzika [online]. STU BA, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online. kap. 7.1.9
 26. BAFRNEC, Milan; BÁLEŠ, Vladimír; LANGFELDER, Ivan; LONGAUER, Jaroslav. Chemické inžinierstvo. Bratislava : Malé centrum, 1999. 427 s. ISBN 80-967064-3-8. S. 88.
 27. tepelná vodivosť. In: VEIS, Štefan, a kol. Malá encyklopédia fyziky. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1970. 516 s. (Malé encyklopédie.) S. 433.
 28. tepelná vodivosť. In: Malá encyklopédia chémie. 3. vyd. Bratislava : Obzor, 1980. 816 s. (Malé encyklopédie vydavateľstva Obzor.) S. 658. (ale na str. 557 je použitý názov súčiniteľ tepelnej vodivosti)
 29. KALČÍK, Josef; SÝKORA, Karel. Technická termomechanika. 1. vyd. Praha : Academia, 1973. 536 s. S. 400.
 30. HLOUŠEK, Jiří, a kol. Termomechanika. 1. vyd. Brno : VUT, 1992. 297 s. (Učební texty vysokých škol.) ISBN 80-214-0387-X. S. 210.
 31. ČSN EN ISO 4007
 32. Wärmeleitfähigkeit. In: Lexikon der Physik. [CD-ROM] Heidelberg : Spektrum, Akad. Verl., 2000. ISBN 3-8274-0515-7.
 33. PAVELEK, Milan, a kol. Termomechanika. 1. vyd. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2011. 192 s. (Učební texty vysokých škol.) ISBN 978-80-214-4300-6. S. 152.
 34. OSWATITSCH, Klaus. Grundlagen der Gasdynamik. Wien; New York : Springer, 1976 (2013). 725 s. ISBN 978-3-7091-8415-8. S. 57.
 35. PETRO, Ľubomír. Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník. 1. vyd. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008. 465 s. ISBN 978-80-88974-99-4. S. 277-278. (Poznámka: V texte definície je hrubá chyba - namiesto “súčin” má byť “súčiniteľ úmernosti”)
 36. a b měrná tepelná vodivost. In: Technický slovník naučný 5 M – O. Praha : Encyklopedický dům, 2003. ISBN 80-7335-080-7. S. 79.
 37. KREMPASKÝ, Július. Fyzika: Príručka pre vysoké školy technické. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1982. S. 520
 38. Kolář Karel, Reiterman Pavel. Stavební materiály pro SPŠ stavební. [s.l.] : Grada Publishing a.s., 2012. 208 s. ISBN 978-80-247-4070-6. S. 31.
 39. PETRO, Ľubomír. Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník. 1. vyd. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008. 465 s. ISBN 978-80-88974-99-4. S. 277.
 40. STN 72 7010 (norma už nie je platná)
 41. HAJKO, Vladimír a DANIEL-SZABÓ, Juraj. Základy fyziky. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1980. S. 450, 497
 42. KOSSACZKÝ, Elemír; SUROVÝ, Július. Chemické inžinierstvo I.. 3. vyd. Bratislava : Alfa, 1972. S. 241
 43. a b Stavebná fakulta TU v Košiciach - Špeciálne vzdelávanie znalcov -STAVEBNÁ FYZIKA [online]. researchgate.net, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online.
 44. a b c KATUNSKÝ, Dušan. Stavebná fyzika [online]. TU Košice, 2013, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online. , ISBN 978-80-553-0972-9, S. 9
 45. a b home.zcu.cz, [cit. 2018-10-31]. Dostupné online. Archivované 2018-11-01 z originálu. S. 373
 46. KATALÓG RODINNÝCH DOMOV [online]. antar.sk, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online.
 47. a b ISO 7345:2018
 48. ISO 80000-5:2007 (5.13)
 49. Electropedia [online]. electropedia.org, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online.
 50. GÚZIKOVÁ, Ildikó. Nemecko-slovenský [a] slovensko-nemecký slovník : stavebníctvo. 1. vyd. Bratislava : Jaga group, 2002. 734 s. ISBN 80-88905-69-9. S. 352, 685.
 51. ČSN ISO 2424
 52. SCHMIDT-NIELSEN, Knut. Animal Physiology (Adaptation and Environment). [s.l.] : Cambridge University Press, 1997. 607 s. ISBN 978-0-521-57098-5. S. 256.
 53. a b Glossary of terms for thermal physiology - Third Edition - revised by The Commission for Thermal Physiology of the International Union of Physiological Sciences (IUPS Thermal Commission). In: The Japanese Journal of Physiology Vol. 51, No. 2, 2001 [online]. or.org, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online. Archivované 2018-09-20 z originálu.
 54. ISO 80000-5:2007 (5.10.1)
 55. ASTM C168-15 (citované tu: [1] ako C-value)
 56. Conversion Calculator for Units of THERMAL CONDUCTANCE [online]. ltap.okstate.edu, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online. Archivované 2018-11-08 z originálu.
 57. tepelná propustnost. In: Technický slovník naučný. 1. vyd. Zväzok 8 T – Ž. Praha : Encyklopedický dům, 2005. 609 s. ISBN 80-86044-26-2. S. 59.
 58. thermal conductance. In: JELLEY, Nicholas Alfred. A Dictionary of Energy Science. [s.l.] : Oxford University Press, 2017. ISBN 978-0-19-182627-6.
 59. GRÖBER, Heinrich. Einführung in die Lehre von der Wärmeübertragung (Ein Leitfaden für die Praxis). [s.l.] : Springer-Verlag, 2013. 202 s. ISBN 978-3-642-91171-2. S. 76-78.
 60. vodivost. In:Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 26tý díl U-Vusín. Praha: J. Otto, 1907
 61. vodivost. In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 7. Š – Ž. Praha: Československý kompas, 1933. S.701
 62. Anglicko-slovenský technický slovník. 3. vyd. Bratislava: Alfa, 1993. ISBN 80-05-00845-7. S. 558
 63. Spracovanie plastov : anglicko-nemecko-francúzsko-rusko slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1984. 512 s. (Edícia prekladových slovníkov.) S. 456.
 64. Klimatizačná a chladiaca technika : anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1978. 500 s. (Edícia prekladových slovníkov.) S. 237, 491.
 65. Jadrová technika : anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Zväzok I. Bratislava : Alfa, 1987. 804 s. (Edícia prekladových slovníkov.) S. 723. ; Jadrová technika : anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Zväzok II. Bratislava : Alfa, 1987. (Edícia prekladových slovníkov.) S. 1297.
 66. Ochrana a tvorba životného prostredia. Anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1990. ISBN 80-05-00168-1. S. 305. 643
 67. STN EN ISO 22007-1
 68. PřF:Bi4099 Srovnávací fyziologie obratlovců (jaro 2010) - 4. Termoregulace [online]. is.muni.cz, [cit. 2018-11-09]. Dostupné online. S. 15, 19
 69. Brian Keith McNab. The Physiological Ecology of Vertebrates (A View from Energetics). [s.l.] : Cornell University Press, 2002. 576 s. ISBN 978-0-8014-3913-1. S. 20.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.