Mazut je neodparený zvyšok frakčnej destilácie ropy pri atmosférickom tlaku, ktorý sa ďalej destiluje pri zníženom tlaku. Táto vákuová destilácia umožňuje oddeliť zložky zmesi, ktoré sú nestabilné pri teplote varu pri atmosférickom tlaku. So zníženým tlakom sa teploty varu jednotlivých zložiek výrazne znižujú, čo umožňuje oddeliť jednotlivé zložky bez ich tepelnej degradácie. Vákuovou destiláciou sa z mazutu získavajú predovšetkým minerálne oleje a asfalt.[1] Hustota mazutu sa pohybuje od 890 až 960 kg/m³ a jeho výhrevnosť je 41 500 až 45 000 kJ/kg (o 3 až 4% menšia ako výhrevnosť nafty).[2][3]

Referencie

upraviť
  1. Peter Green Produkcja Asfaltów. BP, Bitumen Technology Unit
  2. Römpp Online - Version 3.5, 2009, Georg Thieme Verlag, Stuttgart.
  3. Wissenschaftliche Grundlagen der Erdölbearbeitung, von L. Gurwitsch [online]. books.google.de, [cit. 2009-11-30]. Dostupné online.