Teplota varu

(Presmerované z Bod varu)

Teplota varu alebo teplota sýtosti je teplota, pri ktorej tlak nasýtených pár sa vyrovná tlaku plynu nad povrchom kvapaliny. Pri vare látky je vyparovanie veľmi silné a pary sa tvoria aj vnútri kvapaliny. Teplota varu látky závisí od tlaku a od čistoty látky.

Označovanie

upraviť

Teploty varu

upraviť

Tabuľka udáva teploty varu látky (pri normálnom tlaku)

Látka tv [°C] uvedene pri 101 KPa
Voda 100
Etanol 78,3
Vodík -253
Vzduch -193
Ortuť 357
Železo 2 750
Acetón 56
Hliník 2 470
Toluén 110,6
Éter 34,6

Pozri aj

upraviť