Medzinárodná námorná vlajková abeceda

ICS India.svg I
ICS November.svg N
ICS Tango.svg T
ICS Echo.svg E
ICS Romeo.svg R
ICS Charlie.svg C
ICS Oscar.svg O

Medzinárodná námorná vlajková abeceda je kód na reprezentáciu jednotlivých písmen latinskej abecedy a číslic pomocou rôznofarebných vlajok. Používa sa na vizuálnu telekomunikáciu medzi plavidlami alebo medzi plavidlom a prístavom.

Pozostáva zo 41 vlajok, z ktorých

  • 26 vlajok predstavuje písmená
  • 10 vlajok predstavuje číslice
  • 4 vlajky sú opakovacie
  • 1 vlajka je potvrdzovacia.

V súčasnej podobe vznikla medzinárodná námorná vlajková abeceda v roku 1931 a jej podobu kodifikuje Medzinárodný kódex signálov (INTERCO).

PoužitieUpraviť

Vlajky sa vyvesujú na zvislé signálne lano v počte 1 až 4 (pri udávaní zemepisnej polohy až 7) a čítajú sa v poradí odhora nadol. Opakovač 1 slúži na opakovanie prvej vlajky, opakovač 2 zastupuje druhú vlajku a a opakovač 3 tretiu.

Pri slávnostnej príležitosti sa môžu vlajky námornej abecedy použiť na výzdobu lode v podobe vlajkoslávy.

PísmenáUpraviť

Písmeno Výslovnosť
(podľa medzinárodnej hláskovacej tabuľky)
Vlajka Význam písmena
(podľa Medzinárodného kódexu signálov)
A Alfa   Pozor, potápač vo vode. Vyhnite sa plavidlu a plávajte pomaly.
B Bravo   Nakladám, vykladám alebo prevážam nebezpečný náklad.
C Charlie   Áno.
D Delta   Nepribližujte sa ku mne, mám problémy s manévrovaním.
E Echo   Mením kurz vpravo.
F Foxtrot   Mám haváriu, nadviažte so mnou spojenie.
G Golf   Potrebujem lodivoda. (Rybárske lode na lovisku: Vlečiem sieť.)
H Hotel   Mám na palube lodivoda.
I India   Mením kurz vľavo.
J Juliet   Požiar a nebezpečný náklad na palube; nepribližujte sa ku mne, uniká nebezpečný náklad.
K Kilo   Komunikujte so mnou. Nadviažte komunikáciu.
L Lima   Okamžite zastavte loď.
M Mike   Moja loď stojí a nenapreduje.
N November   Nie.
O Oscar   Muž cez palubu.
P Papa   V prístave: Všetci na palubu, loď sa chystá vyplávať. Na mori: rybárske lode—Siete sa zachytili o prekážku., alternatívne—Potrebujem lodivoda.
Q Quebec   Všetci na palube sú zdraví, žiadam o povolenie na pristátie/prieplav.
R Romeo   (Nedefinované podľa INTERCO.)
S Sierra   Stroje spustené na spätný chod.
T Tango   Vyhnite sa plavidlu, vlečenie siete v páre lodí.
U Uniform   Hrozí vám nebezpečenstvo.
V Victor   Žiadam o pomoc.
W Whiskey   Žiadam o lekársku pomoc.
X X-Ray   Prerušte manéver a sledujte moje signály.
Y Yankee   Vlečiem kotvu.
Z Zulu   Žiadam o vlečnú loď. (Rybárske lode na lovisku: Vyhadzujem siete.)

ČísliceUpraviť

Číslica Výslovnosť
(podľa medzinárodnej hláskovacej tabuľky)
Vlajka
0 Nadazero  
1 Unaone  
2 Bissotwo  
3 Terrathree  
4 Kartefour  
5 Pantafive  
6 Soxisix  
7 Setteseven  
8 Oktoeight  
9 Novenine  

SignályUpraviť

Signál Vlajka Význam
CODE   Kódové návestie, odpoveď alebo desatinná čiarka.
Opakovač 1   Opakuje prvú vlajku v poradí.
Opakovač 2   Opakuje druhú vlajku v poradí.
Opakovač 3   Opakuje tretiu vlajku v poradí.
Opakovač 4   Opakuje štvrtú vlajku v poradí.

Iné projektyUpraviť