Mesiac (časová jednotka)

Mesiac je časová jednotka. Kalendárny mesiac v gregoriánskom kalendári má 30 alebo 31 dní, výnimku tvorí február, ktorý máva 28 dní, v priestupnom roku 29 dní.

Počty dní v jednotlivých mesiacoch

upraviť

Slovanské názvy mesiacov

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Slovanský kalendár

Slovenské historické/ľudové názvy mesiacov[1]

upraviť

V listinnom a tlačenom materiáli z obdobia do 18. storočia sa najčastejšie vyskytujú latinské názvy mesiacov, ale v niektorých prameňoch sa popri nich nachádzajú aj ľudové pomenovania.

Z roku 1597 je doložený nasledujúci zoznam slovenských mien mesiacov (zoznam ich výslovne odlišuje od českých mien mesiacov, ktoré sú v ňom odlišné), ktorých autorom je Matej Hranica, evanjelický farár:

 • január – Welký Sečen
 • február – Malý Sečen
 • marec – Brezon
 • apríl – Dubon
 • máj – Mag
 • jún – Turýči
 • júl – Sw'etho Yána
 • august – Sw'etho Yakuba
 • september – Matky Božég
 • október – Sw'etho Michala
 • november – wssech Swetých
 • december – Sw'etho Ondrege

Poznámka: Namiesto w píšeme dnes v, namiesto g píšeme dnes j.

Nowý kalendář z roku 1717 uvádza:

 • január – leden
 • február – unor
 • marec – březen
 • apríl – duben
 • máj – mag
 • jún – čerwen
 • júl – čerwenec
 • augustus – srpen
 • september – žárj
 • október – rjgen
 • nowember – lystopad
 • december – prasynec

Fándlyho Pilní domajší a polní hospodár uvádza:

 • január – ledeň, hrubí sečeň
 • február – unor, malí sečeň
 • marec – brezeň
 • apríl – dubeň
 • máj – máj
 • jún – červeň
 • júl – ?
 • august – srpeň
 • september – žári
 • október – rijen
 • november – listopad
 • december – prasinec

Anton Bernolák slovenské názvy mesiacov utvoril podľa češtiny a nezachytil tak ich skutočné používanie.

V česko-nemeckom Jungmannovom slovníku autor hodnotí ako (aj?) moravské a slovenské nasledujúce názvy mesiacov: květen (t. j. máj), čerwen (t. j. jún), sečen (t. j. júl) a srpen (t. j. august).

Ľudovít Štúr navrhol v roku 1845 tieto názvy:

 • január – Veľký Sečeň
 • február – Malí Sečeň
 • marec – Brezen
 • apríl – Duben
 • máj – Kveten
 • jún – Lipen
 • júl – Červenec
 • august – Klasen
 • september – Malí Rujen
 • október – Velkí Rujen
 • november – Listopad
 • december – Prosinec

Podobné, ale pozmenené, slovenské názvy sa nachádzajú aj v iných textoch do konca 19. storočia. Napr. v Domovej pokladnici z r. 1848:

 • január – Velkí Sečeň
 • február – Malí Sečeň
 • marec  – Brezeň
 • apríl – Dubeň
 • máj – Traveň
 • jún – Lipeň
 • júl – Klaseň
 • august – Srpeň
 • september – Jaseň
 • október – Rujeň
 • november – Studeň
 • december – Mrazeň

Podľa publikácie K. Palkoviča z roku 1974 vyzerali pôvodné slovenské názvy mesiacov nasledovne (v citovanom zdroji mená nie sú priradené k jednotlivým dnešným názvom): veľký sečen, malý sečen, brezeň, dubeň, traveň, lipeň, rujeň, hrudeň, a možno aj studeň a jaseň. Väčšina týchto existovala asi ešte na začiatku 19. stor. v slovenských nárečiach.

Historický slovník slovenského jazyka (moderný slovník predbernolákovskej slovenčiny) uvádza tieto doklady (popri dokladoch názvov mesiacov latinského pôvodu) slovenských alebo poslovenčených českých názvov mesiacov:

 • január – velkí sečen, leden
 • február – malí sečen, unor
 • marec – březen, brezen, brezeň
 • apríl – duben, dubeň
 • máj – maj
 • jún – červen, červeň
 • júl – červenec
 • august – srpeň, srpen
 • september – zarj
 • október – rijen
 • november – listopad
 • december – prosinec, prasinec

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť

Externé odkazy

upraviť