Dva plechy potiahnuté "rovnakými" farbami pri dennom svetle D65 (vľavo); pod zdrojom A (v strede) - horná polovica sa javí červenšia, a pod svetlom TL84 (vpravo) - dolná polovica sa javí tmavšia

Metamerizmus (iné názvy: metaméria, metamera) je jav, ktorý súvisí s integrálnym vnímaním farebných podnetov.

Keďže náš zrak, rovnako ako bežné kolorimetre, vníma svetlo ako integrálna zložku (svetlo zložené z viacerých vlnových dĺžok), nie je schopný zistiť reálne farebné spektrum, ale iba výsledok pôsobenia zloženého spektra na jednotlivé svetlocitlivé bunky oka. Existujú preto prípady, keď získame zhodné podnety generované od rôznych zdrojov, pričom nevieme rozlíšiť rôzne farebné spektrá, pretože ich integrálne pôsobenie vyvoláva zhodnú retinálnu reakciu.[1]

Rovnako tak sa môžu chovať i kolorimetre, ktoré vyhodnocujú farebné súradnice. Dôsledkom tohto javu je, že viac spektrálnych distribúcií sa môžu javiť ako farebne zhodné, pričom tomu tak vo skutočnosti nie je.

DôsledyUpraviť

Ľudské vnímanie farieb je dané farbou telesa a jeho osvetlením. Farba telesa vzniká optickými vlastnosťami jeho povrchu - časť zloženého svetla jednotlivých vlnových dĺžok sa odrazí, časť sa pohltí. Podobne aj svetlo osvetľujúce teleso je zložené z rôznych vlnových dĺžok, ktoré sú dané farebným spektrom zdroja svetla a farebným spektrom už raz odrazeného svetla (od stien, tienidla lampy, prostredia). Ľudské oko (aj kolorimetre) preto môžu pri jednom druhu osvetlenia vyhodnotiť dve rôzne farebné objekty ako farebne absolútne zhodné, ale pri inom druhu osvetlenia sa javia ako farebne podstatne rozdielne.

Prakticky sa s týmto javom môžeme stretnúť pri osvetlení prirodzeným a umelým svetlom. Napr. automobil s prestriekanou časťou karosérie sa pri prirodzenom svetle javí ako farebne konštantný, pri umelom osvetlení však nastriekané časti majú úplne iný odtieň. Podobne farebne zladené časti oblečenia v predajni sa na vonkajšom osvetlení javia ako farebne úplne odlišné.

ReferencieUpraviť

  1. Měřicí úlohy do laboratorních cvičení [online]. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT Brno. Dostupné online. (po česky)