Metternichovský absolutizmus

Metternichovský absolutizmus[1] alebo Metternichov absolutizmus bol konzervatívny vládny systém v habsburskej monarchii v období 1815 - 1848.[2]

Charakteristika obdobiaUpraviť

Bol to svojho druhu systém policajného štátu, pomenovaný podľa jeho spolutvorcu Clemensa W. L. Metternicha, od r. 1809 ministra zahraničia, od r. 1821 kancelára, jedného z diplomatických tvorcov tzv. Svätej aliancie z roku 1815. Metternichovský systém, kde úlohy vlády plnila tzv. štátna konferencia, odmietol liberalizačné črty jozefínskych reforiem a presadzoval hodnotové ideály a ideové princípy Svätej aliancie:

  • monarchistický legitimizmus a paternalizmus
  • jednotu dynastie a cirkvi
  • antiliberalizmus
  • antinacionalizmus.

Počas Metternichovho absolutizmu sa zaviedol režim osvedčovania štátnopolitickej lojality zabezpečovaný aparátom tajnej polície, odstránil autonómiu univerzít, cenzuroval publikácie a verejné prejavy, dôslednou kontrolou a reglementáciou verejnej činnosti vyvolával zdanie všadeprítomnosti štátu a cisára ako záruky pokojných, sociálne i politicky zakonzervovaných a usporiadaných pomerov v akoby apolitickej spoločnosti. V tomto období sa vytvorila a upevnila stredná meštianska vrstva a vykryštalizovali sa základy jej životného štýlu (v umení to bolo obdobie biedermeieru), ktorý pretrval do konca 19. storočia. Obdobie metternichovského absolutizmu tvorí historický rámec a definuje vonkajšie politické podmienky vývinu slovenského národného obrodenia najmä v jeho II. a III. fáze (kollárovská generácia, štúrovská generácia). Zdanlivá stabilita tohto systému sa zrútila počas revolúcií v celej monarchii v r. 1848 a vzápätí nastúpil Bachov absolutizmus. Metternich sa po odvolaní cisárom utiahol do Anglicka. [2]

ReferencieUpraviť

  1. ŠKVARNA, Dušan, et al. Lexikón slovenských dejín. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 357 s. ISBN 80-08-02478-X. S. 251.
  2. a b ŠÚTOVEC, Milan. Politické Slovensko : encyklopedická príručka : aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti. 1. slov. vyd. Bratislava : SLOVART, 2019. 487 s. ISBN 978-80-556-3894-2. S. 10.