Močovina

chemická zlúčenina

Močovina alebo urea je organická zlúčenina uhlíka, kyslíka, dusíka a vodíka. Jej súhrnný vzorec je CON2H4, konštitučný vzorec je NH2–CO–NH2. Jej systémový názov podľa organickej nomenklatúry je diaminometanál, podľa anorganickej nomenklatúry amid karbonylu (diamid kyseliny uhličitej). Vzniká ako konečný produkt odbúravania bielkovín pri cicavcoch. Objavil ju Hilaire Rouelle v roku 1773. V roku 1828 ju ako prvú organickú zlúčeninu vôbec syntetizoval Friedrich Woehler.

Chemická štruktúra močoviny

Pripravil ju reakciou kyanatanu draselného so síranom amónnym, pri ktorej sa z kyanatanu amónneho zmenou vnútornej štruktúry molekuly pri zachovaní hmotnosti stáva močovina. Používa sa na prípravu kyseliny barbiturovej.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Močovina