Kyselina uhličitá

chemická zlúčenina

Kyselina uhličitá (H2CO3) je veľmi slabá anorganická kyselina. Vzniká rozpúšťaním oxidu uhličitého vo vode. Niekedy sa pod kyselinou uhličitou nesprávne označuje aj celý takýto roztok. Čistá kyselina uhličitá v bežných podmienkach nie je známa.

Kyselina uhličitá
Kyselina uhličitá
Kyselina uhličitá
Kyselina uhličitá
Kyselina uhličitá
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec H2CO3
Ďalšie informácie
Číslo CAS 463-79-6
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

V roztoku oxidu uhličitého vo vode je iba veľmi malé množstvo kyseliny uhličitej (aj to ionizovanej do prvého alebo druhého stupňa), väčšinu molekúl tvorí nezreagovaný oxid uhličitý, ktorý je s kyselinou uhličitou v chemickej rovnováhe:

CO2 + H2O ⇌ H2CO3