Kyselina uhličitá

chemická zlúčenina

Kyselina uhličitá (H2CO3) je veľmi slabá anorganická kyselina. Vzniká rozpúšťaním oxidu uhličitého vo vode. Niekedy sa pod kyselinou uhličitou nesprávne označuje aj celý takýto roztok. Čistá kyselina uhličitá v bežných podmienkach nie je známa. Nachádza sa v sýtených nápojoch.

Štruktúrny vzorec
Molekula

V roztoku oxidu uhličitého vo vode je iba veľmi malé množstvo kyseliny uhličitej (aj to ionizovanej do prvého alebo druhého stupňa), väčšinu molekúl tvorí nezreagovaný oxid uhličitý, ktorý je s kyselinou uhličitou v chemickej rovnováhe:

CO2 + H2O ⇌ H2CO3