Mošteník

Mošteník je potok na Hornom Považí, na území okresu Považská Bystrica. Je to ľavostranný prítok Váhu, má dĺžku 8,5 km a je tokom III. rádu.

Mošteník
Potok
Zdrojnica Považské podolie
Ústie Váh
Dĺžka 8,5 km
Povodie Váh
Hydrologické poradie 4-21-07-033
Číslo recipienta 4-21-07-3461
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Pramení na rozhraní Súľovských vrchov a Podmanínskej vrchoviny na západnom svahu Úvozu (688,2 m n. m.) v nadmorskej výške približne 490 m n. m.

Smer tokuUpraviť

Na hornom toku tečie prevažne severozápadným smerom, nad Dolným Moštencom sa stáča a pokračuje na sever. Približne od sútoku s prítokom z oblasti Cingelovho Lazu tečie severoseverovýchodným smerom až k sútoku s Galanovcom, odtiaľ najprv severovýchodným, v blízkosti centra mesta Považská Bystrica sa stáča a pokračuje k ústiu severným smerom.

Geomorfologické celkyUpraviť

PrítokyUpraviť

  • pravostranné: prítok zo severovýchodného svahu Stráne (471,5 m n. m.), prítok prameniaci severozápadne od kóty 457,5 m
  • ľavostranné: krátky prítok (421,5 m n. m.) v pramennej oblasti, prítok prameniaci južne od Horného Moštenca, krátky prítok prameniaci severovýchodne od kóty 447,2 m, krátky prítok zo severovýchodného svahu Skalice (463,2 m n. m.), potok z oblasti Cingelovho Lazu, Galanovec

ÚstieUpraviť

Mošteník sa vlieva do Váhu na území mesta Považská Bystrica, severne od centra mesta v nadmorskej výške cca 280,5 m n. m.

ObceUpraviť