Moderna je obdobie európskych dejín nasledujúce po stredoveku v rokoch 15001900. Dominovali nasledovné črty kultúry: realistickosť, hľadanie podstaty bytia, ontologickosť, uznávanie jednej prirody, uniformita, newtonovstvo, materialistickosť, reistickosť, trvácnosť, deterministickosť, predpovedanie, vytyčovanie utopických cieľov, mechanickosť, kontrolovanie, evolučnosť, hierarchickosť, štát, totalizovanie, akumulácia kapitálu, prekonávanie, silné myslenie, koncentrovanosť, viera, prinucovanie, uvedomelosť, usadlosť, somostatnosť osobnosti, izolovanosť jedinca, román, hľadačstvo, úprimnosť, vážnosť, dielovosť. Všeobecnohistoricky či historickoperiodizačne sa moderna tematizuje ako novovek.

Zdroj upraviť

FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.