Molekulová mechanika

Molekulová mechanika opisuje molekulu ako súbor atómov, ktorých interakcie sa môžu opísať newtonovskou mechanikou.

Energia systému je v molekulovej mechanike rozdelená do jednotlivých zložiek, ktoré sa môžu vypočítať nezávisle. Pretože hmotnosť jadier je omnoho vyššia ako hmotnosť elektrónov, môže sa (v rámci Bornovej-Oppenheimerovej aproximácie) separovať vlnová funkcia Schrödingerovej rovnice na súčin dvoch funkcií: jednu pre jadrá a druhú pre elektróny. Pre potreby molekulovej mechaniky, ktorá sa pôvodne vyvinula na interpretáciu spektier, sa ignoruje nábojová distribúcia. Počas zmeny polohy jadier sa nábojová distribúcia predpokladá konštantná. Vzhľadom na to, že molekulová mechanika je založená na princípoch klasickej fyziky, nemôže poskytnúť informácie o elektrónovej distribúcii študovanej molekuly. Molekulovou mechanikou sa môžu študovať systémy rôznej veľkosti a komplexnosti (od malých molekúl po veľké biomolekuly alebo komplexné materiály zložené z niekoľko tisíc až miliónov atómov.[1]

Referencie

upraviť
  1. Allinger, N.L., Burkert, U. Molecular Mechanics. An American Chemical Society Publication, 1982. ISBN 0-8412-0885-9.