Biomolekulychemické zlúčeniny vyskytujúce sa v živých organizmoch. Skladajú sa predovšetkým z uhlíka a vodíka. Ďalej v nich nájdeme aj dusík, kyslík, síru a fosfor. Ostatné prvky sa takisto môžu vyskytovať v biomolekulách, ale nie sú také časté.

3D štruktúra myoglobínu

Biomolekuly sú nevyhnutné pre existenciu všetkých foriem života. Mnoho týchto molekúl je polymérnych, ale poznáme aj malé organické molekuly, ktoré sú obsiahnuté, alebo syntetizované v organizme:

Externé odkazy upraviť