Monogamia je biologický pojem a označuje celoživotné a exkluzívne reprodukčné spoločenstvo dvoch indivíduí rovnakého druhu. Prírodovedci rozlišujú medzi sexuálnou a sociálnou monogamiou. Sociálna príslušnosť k stálemu partnerovi slúži v prvom rade na odchov potomstva, dovoľuje ale aj iné sexuálne kontakty.[1] Jednoženstvo (nazývane tiež monogamia) je manželstvo medzi jedným mužom a jednou ženou. Opakom monogamie je polygamia alebo mnohoženstvo.

Monogamia v kresťanstve upraviť

Biblia kladie manželstvo ako monogamiu už od stvorenia sveta a ľudí (Gn 2,24). V Starom zákone sa monogamia pokladá za normálnu manželskú inštitúciu. Aj keď sa v záujme rozmnoženia potomstva niekedy trpela polygamia. Proroci opisujú vzťah Jahveho k Izraelu metaforou manželstva ktoré je monogamiou. V Novom zákone Ježiš povýšil manželstvo na sviatosť muža a ženy, a zdôrazňuje jeho nerozlučnosť (Mt 19,3-9).

Referencie upraviť

  1. bild der wissenschaft:Gut zu wissen: Monogamie, 1/2009, Konradin Medien GmbH, ISSN 0006-2375, strana 61

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Monogamia
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Monogamia