Morfológia (biológia)

Morfológia je vedný odbor biológie, ktorý sa zaoberá vonkajšou stavbou organizmov. Od fyziológie/anatómie sa teda odlišuje tým, že skúma tvar a nie funkciu. Vedec skúmajúci morfológiu sa nazýva morfológ.

V minulosti bola morfológia spoločne s fyziológiou/anatómiou jednou z mála metód, ako klasifikovať organizmy do taxónov. Dnes sa však do popredia dostáva molekulárna biológia a genomika, ktorá zisťuje skutočné príbuzenské vzťahy medzi organizmami a ich fylogenézu.

Rastlinné orgány upraviť

vegetatívne orgány upraviť

generatívne orgány upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku morfologie (biologie) na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).