Motivačná teória

Motivačná teória alebo teória motivácie je jedna z teórií majúcich za cieľ opísať a vysvetliť vytvorenie, udržanie a zrušenie správania a pochopiť (a tým prípadne aj urobiť ovládateľným) smer, intenzitu a trvalosť správania.

ManažmentUpraviť

Motivačné teórie podľa dvoch základných prístupov v manažmente rozlišujeme na:

  • obsahové teórie - pýtajú sa ČO motivuje ľudí - vysvetľujú motiváciu v zmysle potrieb, špecifikujú rozličné potreby a objasňujú dynamické zmeny v niektorých potrebách.
  • procesné teórie - objasňujú AKO vzniká motivácia v pracovnom prostredí - vysvetľujú motiváciu v zmysle percepcií, očakávaní a predpokladov ako dosiahnuť uspokojenie potreby.

Každý typ objasňuje odlišnú stránku motivácie v pracovnom správaní.

Najvýznamnejšie motivačné teórieUpraviť

LiteratúraUpraviť

  • SZARKOVÁ, M.: Psychológia pre ekonómov. Bratislava: Ekonomická univerzita, 1994. 132 s. ISBN 80-225-0521-8

ZdrojeUpraviť