Mučenica čistoty

Mučenica čistoty je termín pre ženu, ktorá stratila život, keď sa bránila znásilneniu či podobnej forme zneuctenia. Používa sa najmä v rámci katolíckej cirkvi a hovorca ho spravidla môže použiť v rôzne širokom význame: od označenia akejkoľvek takejto ženy, až po najužšie, kedy je tak charakterizovaná iba osoba uznaná katolíckou cirkvou za mučenicu (a priznaním titulu svätá či blahoslavená).

Sv. Anežka Rímska, mučenica čistoty staroveku.

KritikaUpraviť

Uctievanie a oficiálne vyzdvihovanie mučeníc čistoty kritizujú niektoré (najmä feministické, socialistické a liberálne) skupiny, podľa ktorých je nevhodné, lebo nezaslúžene stigmatizuje ženy, ktoré volili opačne alebo ktoré boli nakoniec násilím premožené, a vlastne prijíma vnímanie, že znásilnenie špiní obeť a nie páchateľa.

Niektoré skupiny dodávajú, že voľba radšej smrť než znásilnenie je zlá sama už z podstaty a preto by sa nemala uprednostňovať už z tohto dôvodu.

 
Sv. Maria Goretti, najuctievanejšia a najznámejšia mučenica čistoty.

Ďalší zase argumentujú, že znásilnenie je zlé, ale smrť tiež a v niektorých prípadoch nemusí byť rozhodnutie radšej smrť správne. Napríklad v prípade sv. Marie Goretti sa v tomto smere namieta, že jej smrť bola ťažkou ranou pre celú rodinu - bola najstaršia dcéra a v rodine bez otca a s chorou matkou prakticky viedla domácnosť - a na základe toho jej rozhodnutie kritizujú ako "nemúdre".

Celkovo sa diskusia na túto tému koncentruje na osobu sv. Marie Goretti, ako jednoznačne najznámejšej a najuctievanejšej mučenice čistoty modernej doby.

Známe mučenice čistotyUpraviť

SvätéUpraviť

BlahoslavenéUpraviť

 
Bl. Karolina Kózka, poľská Maria Goretti

OstatnéUpraviť

Pozri ajUpraviť