Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky je najvyššia vojenská funkcia v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Velí v rozsahu svojej pôsobnosti Generálnemu štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Ozbrojeným silám Slovenskej republiky. Pre túto funkciu je plánovaná najvyššia vojenská dôstojnícka hodnosť generál.[1]

Od 7. mája 2018 je náčelníkom generálporučík Daniel Zmeko.[2] Vymenovaný bol 26. apríla 2018.[3] Predošlým náčelníkom bol od 6. mája 2014 Generál Milan Maxim[4] Jeho funkčné obdobie skončilo 6. mája 2018.[5]

Zástupcum náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR je od roku 2020 generálporučík Ľubomír Svoboda.[6] Funkciu zástupcu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR - náčelník štábu vykonáva od 1. mája 2022 generálmajor Peter Babiar.[7]

Postavenie upraviť

Velenie ozbrojeným silám je proces, v ktorom Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky vydáva v rozsahu svojej pôsobnosti vojenské rozkazy na zabezpečenie plnenia úloh ozbrojených síl.[8] Velenie ozbrojeným silám odborne, organizačne a technicky zabezpečuje Generálny štáb.[9] Na čele Generálneho štábu je náčelník Generálneho štábu, ktorý velí Ozbrojeným silám. Náčelníka generálneho štábu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády. Je podriadený ministrovi obrany, ktorému zodpovedá za výkon svojej funkcie. Náčelník Generálneho štábu je vymenovaný na štyri roky; vymenovanie je obmedzené najviac na dve funkčné obdobia nasledujúce za sebou.[10]

Práva upraviť

Náčelník Generálneho štábu má počas vykonávania funkcie právo na bezplatné používanie jedného služobného motorového vozidla s prideleným vodičom alebo bez neho na vykonávanie funkcie alebo v súvislosti s ňou a na poskytnutie a používanie jedného služobného mobilného telefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti v čase vykonávania funkcie. Limit bezplatného používania služobného mobilného telefónu určuje minister obrany. Peňažné náležitosti náčelníka generálneho štábu, ako aj nároky vyplývajúce zo služobného pomeru určuje minister obrany podľa osobitných predpisov.[11]

Zoznam náčelníkov Generálneho štábu upraviť

Zoznam zástupcov náčelníkov Generálneho štábu upraviť

(neúplný)

Zoznam zástupcov náčelníkov Generálneho štábu - náčelníkov štábu upraviť

(neúplný)

Poznámka upraviť

Pri bežnej komunikácii sa pre oficiálny výraz "Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky" používa skratka "N GŠ OS SR".

Referencie upraviť

 1. Zákon č.346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 34 ods.3
 2. a b Prezident vymenoval do funkcie náčelníka Generálneho štábu OS SR genmjr. Zmeka [online]. mosr.sk, 2018-04-26, [cit. 2018-04-26]. Dostupné online.
 3. Prezident vymenoval náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, 2018-04-26, [cit. 2018-04-26]. Dostupné online.
 4. a b Ivan Gašparovič odvolal a vymenoval náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR [online]. Kancelária prezidenta SR, 06.05.2014, [cit. 2014-05-06]. Dostupné online.
 5. TASR. Prezident vymenoval D. Zmeka za náčelníka Generálneho štábu OS. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2018-04-26. Dostupné online [cit. 2018-04-26].
 6. a b Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR [online]. Ozbrojené sily SR, [cit. 2021-01-28]. Dostupné online.
 7. a b K prvému máju dôjde k zmenám vo velení Ozbrojených síl Slovenskej republiky [online]. Bratislava: Ministerstvo obrany SR, [cit. 2022-05-25]. Dostupné online.
 8. Zákon č. 321/2002 Z.z., o ozbrojených silách Slovenskej republiky §7 ods.1
 9. Zákon č. 321/2002 Z.z., o ozbrojených silách Slovenskej republiky §7 ods.4
 10. Zákon č. 321/2002 Z.z., o ozbrojených silách Slovenskej republiky §7 ods.5 a 6
 11. Zákon č. 321/2002 Z.z., o ozbrojených silách Slovenskej republiky §7 ods.7 až 9
 12. Náčelník Gen. štábu OS SR [online]. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, [cit. 2014-04-23]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 13. Náčelník Gen. štábu OS SR [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, [cit. 2012-02-10]. Dostupné online.
 14. Náčelník Gen. štábu OS SR [online]. Bratislava: Kancelária prezidenta SR, [cit. 2012-02-10]. Dostupné online.
 15. Náčelník Generálneho štábu OS SR [online]. Bratislava: Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky, [cit. 2014-04-25]. Dostupné online. Archivované 2018-04-11 z originálu.
 16. 1. zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR [online]. Bratislava: Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky, [cit. 2014-04-25]. Dostupné online. Archivované 2018-04-11 z originálu.
 17. a b Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR [online]. Bratislava: Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky, [cit. 2017-04-01]. Dostupné online. Archivované 2018-04-11 z originálu.
 18. a b Zmeny v čele Generálneho štábu OS SR [online]. Ozbrojené sily SR, [cit. 2018-10-19]. Dostupné online. Archivované 2018-10-15 z originálu.
 19. Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR [online]. Ozbrojené sily SR, [cit. 2018-10-19]. Dostupné online. Archivované 2018-10-20 z originálu.
 20. 2. zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR [online]. Bratislava: Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky, [cit. 2014-04-25]. Dostupné online. Archivované 2018-04-11 z originálu.
 21. a b Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR – náčelník štábu [online]. Bratislava: Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky, [cit. 2017-04-01]. Dostupné online. Archivované 2018-04-11 z originálu.
 22. ŽIAK, Jozef. Odovzdanie velenia pozemným silám v Trenčíne [online]. Bratislava: Pozemné sily Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 2017-03-24, [cit. 2017-04-01]. Dostupné online. Archivované 2018-04-11 z originálu.
 23. Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR – náčelník štábu [online]. Ozbrojené sily SR, [cit. 2018-04-19]. Dostupné online. Archivované 2018-04-11 z originálu.
 24. Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR – náčelník štábu [online]. Ozbrojené sily SR, [cit. 2021-01-28]. Dostupné online.

Pramene upraviť

 • Zákon č. 321/2002 Z.z., o ozbrojených silách Slovenskej republiky
 • Zákon č.346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Externé odkazy upraviť

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií Archivované 2020-04-10 na Wayback Machine