Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky je najvyššia vojenská funkcia v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Velí v rozsahu svojej pôsobnosti Generálnemu štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Ozbrojeným silám Slovenskej republiky. Pre túto funkciu je plánovaná najvyššia vojenská dôstojnícka hodnosť generál.[1]

Od 7. mája 2018 je náčelníkom generálporučík Daniel Zmeko.[2] Vymenovaný bol 26. apríla 2018.[3] Predošlým náčelníkom bol od 6. mája 2014 Generál Ing. Milan Maxim[4] Jeho funkčné obdobie skončilo 6. mája 2018.[5]

Zástupcum náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR je od 15. októbra 2018 generálporučík Ing. Josef Pokorný[6][7] Funkciu zástupcu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR - náčelník štábu vykonáva od 15. októbra 2018 generálmajor Miroslav Lorinc[6]

PostavenieUpraviť

Velenie ozbrojeným silám je proces, v ktorom Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky vydáva v rozsahu svojej pôsobnosti vojenské rozkazy na zabezpečenie plnenia úloh ozbrojených síl.[8] Velenie ozbrojeným silám odborne, organizačne a technicky zabezpečuje generálny štáb.[9] Na čele generálneho štábu je náčelník generálneho štábu, ktorý velí ozbrojeným silám. Náčelníka generálneho štábu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády. Je podriadený ministrovi obrany, ktorému zodpovedá za výkon svojej funkcie. Náčelník generálneho štábu je vymenovaný na štyri roky; vymenovanie je obmedzené najviac na dve funkčné obdobia nasledujúce za sebou.[10]

PrávaUpraviť

Náčelník generálneho štábu má počas vykonávania funkcie právo na bezplatné používanie jedného služobného motorového vozidla s prideleným vodičom alebo bez neho na vykonávanie funkcie alebo v súvislosti s ňou a na poskytnutie a používanie jedného služobného mobilného telefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti v čase vykonávania funkcie. Limit bezplatného používania služobného mobilného telefónu určuje minister obrany. Peňažné náležitosti náčelníka generálneho štábu, ako aj nároky vyplývajúce zo služobného pomeru určuje minister obrany podľa osobitných predpisov.[11]

Zoznam náčelníkov Generálneho štábuUpraviť

Zoznam zástupcov náčelníkov Generálneho štábuUpraviť

(neúplný)

Zoznam zástupcov náčelníkov Generálneho štábu - náčelníkov štábuUpraviť

(neúplný)

PoznámkaUpraviť

Pri bežnej komunikácii sa pre oficiálny výraz "Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky" používa skratka "N GŠ OS SR".

ReferencieUpraviť

 1. Zákon č.346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 34 ods.3
 2. a b Prezident vymenoval do funkcie náčelníka Generálneho štábu OS SR genmjr. Zmeka [online]. mosr.sk, 2018-04-26, [cit. 2018-04-26]. Dostupné online.
 3. Prezident vymenoval náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR [online]. Bratislava : Kancelária prezidenta SR, 2018-04-26, [cit. 2018-04-26]. Dostupné online.
 4. a b Ivan Gašparovič odvolal a vymenoval náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR [online]. Kancelária prezidenta SR, 06.05.2014, [cit. 2014-05-06]. Dostupné online.
 5. TASR. Prezident vymenoval D. Zmeka za náčelníka Generálneho štábu OS. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2018-04-26. Dostupné online [cit. 2018-04-26].
 6. a b c d Zmeny v čele Generálneho štábu OS SR [online]. Ozbrojené sily SR, [cit. 2018-10-19]. Dostupné online.
 7. a b Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR [online]. Ozbrojené sily SR, [cit. 2018-10-19]. Dostupné online.
 8. Zákon č. 321/2002 Z.z., o ozbrojených silách Slovenskej republiky §7 ods.1
 9. Zákon č. 321/2002 Z.z., o ozbrojených silách Slovenskej republiky §7 ods.4
 10. Zákon č. 321/2002 Z.z., o ozbrojených silách Slovenskej republiky §7 ods.5 a 6
 11. Zákon č. 321/2002 Z.z., o ozbrojených silách Slovenskej republiky §7 ods.7 až 9
 12. Náčelník Gen. štábu OS SR [online]. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, [cit. 2014-04-23]. Dostupné online.
 13. Náčelník Gen. štábu OS SR [online]. Bratislava : Kancelária prezidenta SR, [cit. 2012-02-10]. Dostupné online.
 14. Náčelník Gen. štábu OS SR [online]. Bratislava : Kancelária prezidenta SR, [cit. 2012-02-10]. Dostupné online.
 15. Náčelník Generálneho štábu OS SR [online]. Bratislava : Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky, [cit. 2014-04-25]. Dostupné online.
 16. 1. zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR [online]. Bratislava : Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky, [cit. 2014-04-25]. Dostupné online.
 17. a b Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR [online]. Bratislava : Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky, [cit. 2017-04-01]. Dostupné online.
 18. 2. zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR [online]. Bratislava : Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky, [cit. 2014-04-25]. Dostupné online.
 19. a b Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR – náčelník štábu [online]. Bratislava : Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej republiky, [cit. 2017-04-01]. Dostupné online.
 20. ŽIAK, Jozef. Odovzdanie velenia pozemným silám v Trenčíne [online]. Bratislava : Pozemné sily Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 2017-03-24, [cit. 2017-04-01]. Dostupné online.
 21. Zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR – náčelník štábu [online]. Ozbrojené sily SR, [cit. 2018-04-19]. Dostupné online.

PrameneUpraviť

 • Zákon č. 321/2002 Z.z., o ozbrojených silách Slovenskej republiky
 • Zákon č.346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Externé odkazyUpraviť

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií