Nábrežie (breh)

spevnený vyvýšený priestor pozdĺž rieky v mestskej alebo obecnej zástavbe

Nábrežie je spevnený vyvýšený priestor pozdĺž rieky v mestskej alebo obecnej zástavbe, spravidla slúži aj ako pozemná komunikácia. V Európe v stredoveku začali nábrežia plniť ochrannú funkciu pri malých povodniach. Kamenné nábrežia udržali pri povodni rieku v jej koryte a zabraňovali jej vyliatiu do mesta. Nábrežia mali veľký význam pre hygienu mesta a prevenciu pred epidémiami. Stále mokrý breh rieky, ku ktorému navyše pritekal odpad z celého mesta, bol liahňou infekcií.

Rázusovo nábrežie v Bratislave

Niektoré známe nábrežia upraviť