Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Náradie pozri Náradie (rozlišovacia stránka).

Náradie je „súhrnný názov umelo vytvorených zariadení, prístrojov, nástrojov, prípravkov, ktoré sú ako pracovné alebo pomocné prostriedky (pozri pracovný prostriedok) vhodné na vykonávanie určitých funkcií alebo čiastkových úkonov pri uspokojovaní materiálnych a duchovných potrieb človeka“.[1][2]

Náradie možno klasifikovať na základe rôznych kritérií, napr. podľa funkcie v technologickom procese na aktívne a pasívne, podľa charakteru pracovného procesu na strojové a ručné, podľa funkčného alebo pracovného princípu na optické, elektronické a i., podľa oblasti použitia na laboratórne, výskumné a i., podľa stupňa zložitosti atď.[1]

Referencie upraviť

  1. a b „náradie“, Slovník Filozofia a prírodné vedy : (Filozofické otázky prírodných vied) (1. [slov.] vyd.), Bratislava: Nakladateľstvo Pravda, 1985, str. 459 
  2. Porovnaj: Ďuriš, Milan (2004), „náradie“, Krátky technický výkladový a náučný slovník pre učiteľov technických odborných predmetov (1. vyd.), Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, str. 97, ISBN 80-8055-918-X . „pracovný prostriedok, pomocou ktorého sa priamo (skrutkovač, kľúč) alebo nepriamo pomocou strojného zariadenia (vŕtačka), upína a kontroluje materiál alebo súčiastka“.

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Náradie