Náradie (rozlišovacia stránka)

Náradie môže byť:

  • súhrný názov umelo vytvorených zariadení, prístrojov, nástrojov, prípravkov slúžiacich ako pracovné alebo pomocné prostriedky,[1][2][3][4] pozri náradie
  • v športe: zariadenie, predmet na vykonávanie cvikov (napr. bradlá, hrazda, kladina, koza),[2][3][4] synonymum: športové náradie, pozri športové náradie
  • staršie: zariadenie miestnosti, nábytok,[2][3][4] pozri mobiliár (nábytok)

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. „náradie“, Slovník Filozofia a prírodné vedy : (Filozofické otázky prírodných vied) (1. [slov.] vyd.), Bratislava: Nakladateľstvo Pravda, 1985, str. 459 
  2. a b c Jarošová, Alexandra, ed. (2015), „náradie“, Slovník súčasného slovenského jazyka, M – N, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 978-80-224-1485-2 
  3. a b c Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „náradie“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopl. a upr. vyd.), Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, ISBN 80-224-0750-X 
  4. a b c Peciar, Štefan, ed. (1960), „národnosť“, Slovník slovenského jazyka, II. L – O (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.