Naukratis (starogr. Ναύκρατις) je najstaršia grécka kolónia v Egypte, v delte Nílu. Existencia Naukratidy je dosvedčená archeologickými nálezmi už na sklonku 7. stor. pred Kr.

Za egyptského kráľa Ahmoseho II. (570-526 pred Kr.) bolo grécke sídlisko rozšírené; podľa Hérodota si tam vtedy postavili obyvatelia Milétu, Samu a Aigíny svoje chrámy a ďalšie grécke mestá (Chios, Rhodos, Knidos) spoločnú svätyňu. Významnú úlohu v styku s Egyptom hral najmä Milét. Ako stredisko obchodu v Egypte si podržala Naukratis význam aj po založení Alexandrie.

Naukratis bola rodiskom spisovateľa Athénaia (kon. 2. stor. po Kr.) a gramatika Iúlia Polydeuka (2. pol. 2. stor. po Kr.).

Literatúra

upraviť
  • Encyklopedie antiky. Praha: Academia, 1973

Externé odkazy

upraviť