Nervovosvalová platnička

Nervovosvalová platnička je spojenie nervového a svalového vlákna. Ide v podstate o špeciálny typ synapsie. Umožňuje nervovej sústave priame riadenie kostrového svalstva a teda pohybov organizmu.

Schéma nervovosvalovej platničky:
1. Presynaptické rozšírenie
2. Sarkolema
3. Synaptické vezikuly s acetylcholínom
4. Nikotínový acetylcholínový receptor
5. Mitochondrie

Štruktúra

upraviť

Periférna časť axónu nervovej bunky sa stromčekovito delí na drobné terminálne nemyelinizované výbežky, tzv. telodendriá. Tieto vytvárajú spojenia so svalovými vláknami. Sarkolema svalového vlákna v oblasti týchto spojení vytvára záhyby a zväčšuje tak svoju reaktívnu plochu. Po príchode nervového vzruchu dochádza k uvoľňovaniu mediátora acetylcholínu do synaptickej štrbiny, ktorý následne naviazaním na nikotínové receptory riadiace kanály pre Na+ na povrchu sarkolemy spúšťa depolarizáciu a akčný potenciál membrány svalového vlákna.