Neurorehabilitácia

Detail knižnej stránky

Neurorehabilitácia je komplexný lekársky proces, ktorého cieľom je pomôcť pacientovi pri zotavovaní sa z poškodenia nervového systému a minimalizovať a / alebo kompenzovať akékoľvek funkčné zmeny vyplývajúce z neho. [1][2]) Termín neurorehabilitácia je zložené slovo skladajúce sa zo skratiek lekárskych výrazov slov: neurológia a rehabilitácia lat. Neurorehabilitation

TerapiaUpraviť

Neurorehabilitácia si vyžaduje liečbu formou multidisciplinárneho prístupu, ktorý zahŕňa spoluprácu neurológa, rehabilitačného lekára, fyzioterapeuta, ortopéda, ortopedického protetika, psychológa, logopéda, foniatra, oftalmológa a i., s náväznosťou na sociálnu výpomoc a špeciálnu pedagogiku. [3]

Liečebná robotikaUpraviť

V poslednom desaťročí vývoj medicínskej techniky značne zvýšil možnosti neurorehabilitácie. V súčasnosti vedci ponúkajú technológie pre neurorehabilitáciu na špičkovej úrovni. Tým pomáhajú lekárom pri terapií pacientov, ktorí majú problém s nervovým systémom. Ide najmä o používanie robotiky v neurorehabilitácii. Medzi ne patrí najmä, simulácia virtuálnej reality a videohry, ktoré poskytujú pacientom interaktívny spôsob ich liečby pod dohľadom lekárov a terapeutov. Tieto zariadenia ponúkajú pacientom, ktorí mali mozgové príhody, iné poranenia mozgu alebo miechy, možnosť výcviku a fyzickej liečby oveľa skôr, než by bolo možné inak. Čím sa vytvára predpoklad na skrátenie obdobia zotavovania a rehabilitácie. [4]

Liečebné zariadeniaUpraviť

Na Slovensku k liečebným neurorehabilitačným zariadeniam patria:

Zakladatelia neurorehabilitácie na SlovenskuUpraviť

 • Prof. MUDr. Daniel Bartko, PhD., DrSc, lekár – neurológ, vysokoškolský pedagóg [7]
 • Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, PhD., DrSc. lekár – neurológ, vysokoškolský pedagóg[8]
 • Prof. MUDr. Myrón Malý, PhD. – rehabilitačný lekár a vysokoškolský pedagóg[9]

ReferencieUpraviť

 1. KRUCOFF, Max O.; RAHIMPOUR, Shervin; SLUTZKY, Marc W.. Enhancing Nervous System Recovery through Neurobiologics, Neural Interface Training, and Neurorehabilitation. Neuroprosthetics, 2016-01-01, s. 584. Dostupné online. DOI10.3389/fnins.2016.00584. PMID 28082858.
 2. Neurorehabilitation.. Western Journal of Medicine, 1 September 1994, s. 323–327. ISSN 0093-0415. PMID 7975575.
 3. Klobucká Stanislava,Vybrané kapitoly z pediatrickej neurorehabilitácie,str.97, Herba 2018,ISBN 978-80-89631-83-4
 4. Klobucká Stanislava,Vybrané kapitoly z pediatrickej neurorehabilitácie, str. 105 - 128, Herba 2018,ISBN 978-80-89631-83-4
 5. http://www.nrckovacova.sk/?id_kat_for_menu=16690&original_idm=124409
 6. http://www.nadaciaharmony.sk/nadacia/harmony.php?harmony=rehabilitacie
 7. http://www.obecvazec.sk/download_file_f.php?id=609474
 8. http://www.solen.sk/pdf/42b9d247d37b04306892e4c4a2f05851.pdf
 9. http://www.nrckovacova.sk/?id_menu=124413

ZdrojeUpraviť

 • KLOBUCKÁ, Stanislava. Vybrané kapitoly z pediatrickej neurorehabilitácie. [s.l.] : Herba, 2018. ISBN 978-80-89631-83-4.