Nevedomie je tá časť spomienok a zážitkov, ktorú si jednotlivec neuvedomuje. Je to neuvedomovaná oblasť psychického života. V roku 1846 zaviedol pojem "nevedomie" nemecký lekár, prírodovedec a filozof Carl Gustav Carus. Ako prvý s teóriou o nevedomí prišiel Sigmund Freud.

V romantizme je iracionálna, skrytá súčasť ľudskej psychiky, ktorú si jednotlivec priamo neuvedomuje, ale ktorá podstatne ovplyvňuje jeho konanie a ktorá tvorí základ emocionálneho života. Prejavmi nevedomia sú sny, genialita, šialenstvo, parapsychologické úkazy. Toto nevedomie tvorí aj zložku národnej povahy. Odrazmi nevedomej zložky národnej povahy sú mýty, eposy, rozprávky a ďalšie symbolické prejavy.

Zdroje upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.