Nevedomosť (neznalosť)

Neznalosť znamená aj nepoznanie, pozri pod poznanie.

Nevedomosť alebo neznalosť je nedostatok alebo neprítomnosť vedomostí. Na označenie absolútnej, hrubej nevedomosti, nevšímavosti alebo obmedzenosti sa používajú slová ignorancia, ignorácia alebo ignorantstvo.

Nevedomosť (z hľadiská zámeru) môže byť:


Nevedomosť a právoUpraviť

V morálnom a trestno-právnom kontexte je v súvislosti s úmyselnou ignoranciou známa veta „Ignorantia juris non excusat“ („Neznalosť zákona neospravedlňuje“), poukazujúca na to, že neznalosť zákona, resp. nevedomosť o následkoch trestného činu alebo o trestnom čine samotnom nie je poľahčujúcou okolnosťou svedčiacou o nevine. Touto vetou sa preto pobáda k prijatiu zodpovednosti za svoje skutky a správanie.

Nevedomosť vo filozofiiUpraviť

V gréckej filozofii sa hovorieva o sokratovskej ignorancii, ktorá je charakterizovaná všeobecne známou vetou: „Scio me nihil scire“ alebo „scio me nescire“ („Viem, že nič neviem“).

V indickej filozofii je nevedomosť prejavom tamasu.

V buddhistickej filozofii sa namiesto slov nevedomosť či ignorancia používa sanskritské slovo avidjá ako opak slova vidjá, sanskritského pomenovania pre „poznanie“. Avidjá je chápaná ako základná príčina utrpenia a neustáleho kolobehu znovuzrodení a jej výsledkom je potláčanie poznania skutočnej povahy vecí, čo vedie k máji (ilúzii).

Nevedomosť v teológiiUpraviť

Nevedomosť v teológii je charakterizované ignosticizmom (slovo vzniklo zložením slov "ignorance" - nedostatok vedomostí a "gnostic" - poznanie vzťahujúce sa k bohom); názorom, že neexistuje súvislá a falzifikovateľná definícia slova Boh, otázka existencie Boha postráda zmysel a každé iné teologické stanovisko usudzuje zbytočne veľa o tomto pojme. V ignosticizme sa na rozdiel od teizmu, ateizmu alebo agnosticizmu neusudzuje o vete "Boh existuje" ako o zmysluplnej vete.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Ignorance na anglickej Wikipédii.