Nevolajka je potok na hornej Orave, na území okresu Námestovo. Je to pravostranný prítok Bielej Oravy, meria 3,6 km a je tokom IV. rádu.

Nevolajka
Dĺžka toku 3,6 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku IV.
Povodie Orava
Prameň Oravská Magura
Ústie Biela Orava
Hydrologické poradie 4-21-03-041
Číslo recipienta 4-21-03-10426

PrameňUpraviť

Pramení v Oravskej Magure, v podcelku Budín, juhozápadne od kóty 1 037,9 m v nadmorskej výške približne 980 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Potok tečie prevažne severozápadným smerom, v pramennej oblasti priberá krátky pravostranný prítok prameniaci západne od kóty 1 037,9 m. Následne vstupuje do Oravskej kotliny, zľava priberá prítok z lokality Za skalou a preteká obcou Ťapešovo. V obci priberá najprv krátky ľavostranný prítok spod kóty 765,5 m, potom z tej istej strany významný prítok (4,1 km) z oblasti Kúta. Na dolnom konci obce podteká štátnu cestu I/78 a vzápätí ústi v nadmorskej výške cca 617 m n. m. do Bielej Oravy.