Nevyhnutná externá súvislosť

Nevyhnutná externá súvislosť je prvok poslednej z troch hlavných skupín parametrov, ktoré možno študovať na štruktúre nejakej entity. Nevyhnutné externé súvislosti zahrnujú podmienky existencie skúmanej entity, názory na ňu, literatúru o nej a iné okolnosti, dôležité pre jej pochopenie.

Pri výskume nevyhnutných externých súvislostí štruktúry nejakej entity sa zameriavame na sledovanie jej väzieb s okolím alebo prostredím, v ktorom existuje.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.