Newton meter alebo (? nesprávne) newtonmeter, zn. Nm, je jednotka momentu sily (krútiaceho momentu) v systéme SI. Jeden newton meter (Nm) predstavuje otáčavý účinok sily s veľkosťou 1 N, pôsobiacej na ramene s dĺžkou 1 meter. Bod, ku ktorému sa moment sily určuje, sa nazýva momentový bod.