Moment sily je vektorová fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru otáčavého účinku sily.

Moment sily alebo krútiaci moment

Pozn.: nezamienať s hybnosťou.

Otáčavý účinok sily sa vzťahuje vzhľadom na daný bod alebo priamku. Bod, ku ktorému sa moment sily určuje, sa nazýva momentový bod.

Kolmá vzdialenosť sily od jej osi k momentovému bodu je tzv. rameno sily. Bod, voči ktorému sa určuje moment sily, nemusí byť bodom ležiacim na osi otáčania. Moment sily môžeme určiť vzhľadom na ľubovoľný bod, a to i k bodom, ktoré sa nachádzajú mimo skúmané teleso.

Značenie

upraviť
  • Symbol veličiny:  
  • jednotka SI: newton meter, značka jednotky: Nm
  • Ďalšie jednotky: newton centimeter Ncm

Výpočet

upraviť

Nech pôsobisko sily   je vzhľadom na ľubovoľný bod   určené polohovým vektorom  . Moment sily vzhľadom na bod   je potom určený vzťahom

 
 
Geometricky môžme veľkosť momentu sily vyjadriť ako plochu vymedzenú vektormi F a r, čo je ekvivalentné účinku kolmej zložky sily F, teda F.sin(fi) na rameno r[1]

Moment sily leží v osi ktorá prechádza kolmo na rovinu určenú vektormi r a F a mieri na tú stranu, z ktorej sa smer sily javí v kladnom zmysle.

Referencie

upraviť