Nominálny menový kurz

Nominálny menový kurz alebo nominálny výmenný kurz alebo nominálny kurz je relatívna cena mien dvoch krajín; kurz, pri ktorom možno zmeniť menu jednej krajiny na menu inej krajiny. Delenia a ďalšie podrobnosti pozri v článku menový kurz.