Northumbria (doslova: "Severohumbersko", podľa polohy severne od rieky Humber) bolo pôvodne jedno z pôvodných 7 saských kráľovstiev (heptarchia) na ostrove Veľká Británia, založené v roku 604, ktoré vzniklo zlúčením kráľovstiev Bernicia a Deira. Najväčší vplyv malo v prvej polovici 7. storočia. V 9. storočí bolo pripojené k Wessexu, potom ho obsadili Dáni. Po znovudobytí územia sa napokon väčšia južná časť stala - ako grófstvo - súčasťou Anglicka, sever bol pripojený k Škótsku. Anglické grófstvo Northumbria zrušil Viliam II. v 11. storočí.

Británia okolo roku 800

Dnes Northumbria niekedy neoficiálne označuje všeobecne severovýchodné Anglicko.