Mercia bolo jedno zo 7 anglosaských kráľovstiev (heptarchia). Založili ho Anglovia, ktorí sa usadili na tomto územií okolo roku 500. Mercia susedila s Northumbriou, Powysom, juhowaleskými kráľovstvami, Wessexom, Sussexom, Essexom a Východným Anglickom. V 2. polovici 8. storočia malo svoje vrcholné obdobie; kráľ Offa dokonca zjednotil anglosaské kráľovstvá na juh od Northumbrie pod svoju vládu. V 9. storočí územie ovládol Wessex, neskôr Dáni. Začiatkom 10. storočia územie ovládol opäť Wessex, čím sa stalo súčasťou vznikajúceho Anglického kráľovstva.

Kráľovstvo Mercia v čase jeho najväčšieho rozmachu (7. - 9. storočie) je zelené, pôvodné územie (6. storočie) je vyznačené tmavšou farbou

Začiatok upraviť

Archeologické nálezy dokazujú, že Anglovia sa na území severne od rieky Temže usadili najneskôr v 6. storočí. Prvým známym vládcom Mercie bol Creoda, ktorý sa dostal k moci okolo roku 585, a po ktorom nasledoval jeho syn Pybba v roku 593.

Jeden z neskorších vládcov Penda, vládnucí do roku 655, je známy vďaka kronikárovi Bedeovi. Bede ho nemal rád, lebo bol nepriateľom Bedeovho rodného kráľovstva, Northumbrie. Spomína, že Penda dovolil vstúpiť kresťanským misionárom do krajiny. Pendu roku 955 porazil kráľ Northumbrie Oswiu. Tým sila Mercie čiastočne upadla. Po smrti Pendovho syna sa vlády ujal Oswiu a dostal sa do sporu s ďalším synom Wulfherom. Ten potom vládol až do roku 675. Podarilo sa mu čiastočne obnoviť silnú pozíciu Mercie, ale ku koncu vlády utrpel vážnu porážku od Northumbrie. Jeho dvaja synovia sú známi pre svoje náboženské aktivity. Ich nasledovníkom vymrel Pendov rod. Ďalším významným kráľom bol Ethelbald. Musel čeliť rivalite Wihtreda z Kentu a Ineho z Wessexu. No tí postupne zomreli alebo sa vzdali trónu a Ethelbald upevnil nadvládu nad Sasmi južne od rieky Humber.

Offa upraviť

Po Ethelbaldovej vražde vypukla občianska vojna, z ktorej vyšiel víťazne Offa. Obnovil moc a stal sa najsilnejším kráľom mercijských dejín. Neuspokojil sa s ovládnutím južných oblastí, chcel zjednotiť aj zvyšok Anglicka. Takisto zakladal trhové centrá a vydal prvé mince používané ako platidlo. Takisto reorganizoval cirkev a pozdĺž hranice s Walesom dal postaviť obranný val. Po smrti zanechal krajinu synovi, ale ten zakrátko zomrel a na trón nastúpil vzdialený príbuzný Cenwulf v roku 796. Jeho brat Ceolwulf nastúpil po ňom a preslávil sa vojenskými výbojmi na susediace územia. Napokon bola Mercia porazená Sasmi zo západu pri Ellendune.

Dáni upraviť

V roku 852 sa k moci dostal Burgred a spolu s kráľom z Wessexu si podmanili severný Wales. Lenže v roku 868 prišla dánska armáda a obsadila Nottingham. Burgreda zosadili roku 874 a roku 886 sa východná časť Mercie stala dánskym územím. Na zvyšnom území vládol Aethelred v úzkom spojenectve s Wessexom. Oženil s s dcérou Alfréda Veľkého, ktorý úspešne potlačil dánske výboje. Aj jej manžel Aethelred sa zúčastnil týchto bojov, na ich následky dokonca roku 900 zomrel a jeho žena vládla až do roku 918 kým po jej smrti nenastúpil jej brat Eduard I. Starší z Wessexu.