Odberateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaväzuje prevziať a preberá za odplatu určitý výrobok alebo viacero výrobkov, resp. prác od dodávateľa.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.