Okruh

rozlišovacia stránka

Okruh môže byť:

 • všeobecne:
  • priestor (prípadne trasa) zhruba v tvare kruhu
  • sféra (činnosti), pole
  • skupina ľudí rovnakých záumov alebo emočne viazaných
 • v technike: sústava, najmä potrubí, vodičov či vysielačov, ktorá je uzavretá a/alebo má tvar kruhu, špecificky:
  • v elektrotechnike: uzavretá vodivá cesta, z ktoréhokoľvek uzla ktorej vychádzajú len dva vodiče
  • v telekomunikáciách: súbor prenosových prostriedkov s charakterom trvalej výstavby slúžiaci na vytvorenie obojsmerného spojenia na prenos signálu alebo signalizácie (napr. telefónny okruh), pozri okruh (telekomunikácie)
 • v športe:
 • v doprave: trasa vedúca po jednej alebo viacerých komunikáciách približne v kruhu okolo mesta (prípadne: obce [1]) alebo jeho (jej) časti s cieľom odkloniť dopravu z centra [2], synonymá: komunikačný okruh, cestný okruh, okružná cesta, okružná komunikácia, pozri okruh (cesta) (a napr. mestský okruh)
 • územná správna jednotka:
  • v Česko-Slovensku, na Slovensku a v Česku: vojenský okruh (vševojskový zväz zahŕňajúci zväzky, útvary, vojenské školy, rôzne výcvikové a ďalšie vojenské zariadenia)
  • v ZSSR, Rusku: vojenská, súdna a iná správna jednotka, najmä autonómny okruh (kedysi označovaný ako "národnostný okruh"; dnes správna jednotka menšia ako tzv. oblasť a určená pre malé národy v niektorých častiach Ruska) a federálny okruh, pozri aj Ruské federálne subjekty
  • v Srbsku: alternatívny preklad srbského okrug, pozri administratívne členenie Srbska
 • v matematike: pozri okruh (algebra)
 • v biológii: v starších (živočíšnych aj rastlinných) systémoch (jedna konkrétna) taxonomická kategória medzi podkmeňom a triedou (lat. cladus, čes. kruh, nem. Kreis, Kladus)[3][4][5][6][7][8], pozri okruh (taxonomická úroveň)

Pozri aj

upraviť
 1. uzemneplany.sk, [cit. 2019-04-30]. Dostupné online.
 2. okruh. In: Malá československá encyklopedie. S. 651
 3. BRTEK, Ľubomír; KORBEL, Ladislav. Veľká kniha živočíchov (hmyz, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce). Bratislava : Príroda, 1997. 345 s. ISBN 978-80-07-00990-5. S. 21.
 4. cladus. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 217.
 5. NOVÁK, Vladimír J. A., a kol. Historický vývoj organismů (Fylogenese miroorganismů rostlin a živočichů). 1. vyd. Praha : Academia, 1969. 835 s. S. 75.
 6. Proposed Rules for the incorporation of nomina of higher-ranked zoological taxa in the International Code of Zoological Nomenclature. 2. The proposed Rules and their rationale. In: ZOOSYSTEMA • 2006 • 28 (1)© Publications Scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. pp. 165 et seqq. [1] S. 212, 213, 218
 7. EHRENBERG, Kurt. Paläozoologie. Wien : Springer-Verlag, 2013. 408 s. ISBN 978-3-7091-8058-7. S. 14.
 8. http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-67917&I=4&M=tdm
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.