Olšavka (prítok Ondavy)

Olšavka je potok v Hornom Zemplíne, v južnej časti okresu Stropkov. Je to pravostranný prítok Ondavy, meria 7,6 km a je tokom V. rádu.

Olšavka

(prítok Ondavy)

potok
Zdrojnica Dubie, Ondavská vrchovina
Ústie Ondava, Miňovce
Dĺžka 7,6 km
Povodie Ondava
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-30-08-065
Číslo recipienta 4-30-08-3394
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň Upraviť

Tečie v Ondavskej vrchovine, pramení južne od osady Šembera v lokalite Dubie, v nadmorskej výške približne 265 m n. m.

Opis toku Upraviť

Od prameňa tečie najprv na východ, zľava priberá krátky prítok, sprava potom prítok (221,7 m n. m.) z JJZ svahu Rojova (403,1 m n. m.), stáča sa na juhovýchod a preteká dolinou Dubie. Následne priberá krátky ľavostranný prítok z južného úbočia Rojova, potom krátky prítok sprava a ďalej významnejší ľavostranný prítok z VJV svahu Rojova. Vzápätí priberá ďalší ľavostranný prítok prameniaci JZ od kóty 393,1 m, na krátkom úseku tečie na juh, pričom preteká intravilánom obce Vyšná Olšava, kde sprava priberá prítok zo SV svahu Chraste (468,3 m n. m.) a znovu tečie na juhovýchod. Na dolnom konci obce priberá sprava prítok zo SZ svahu Muchovej hory (472,0 m n. m.), pod obcou tečie prechodne na východ, z pravej strany priberá krátky prítok, zľava Šandalský potok, znovu tečie juhovýchodným smerom a sprava ďalej priberá prítok zo severného úbočia Kamanca (425,1 m n. m.). Následne sa koryto dvakrát esovito ohýba, východojuhovýchodným smerom preteká intravilánom obce Nižná Olšava, pričom z pravej strany priberá posledný prítok prameniaci na SV svahu Vysokého vrchu (423,2 m n. m.) a tečúci lokalitou Táborisko. Napokon sa stáča na juhovýchod, tečie napriameným korytom po nive Ondavy a západne od obce Miňovce, v oblasti Za vodou, ústi v nadmorskej výške 164,7 m n. m. do Ondavy.