Opica

rozlišovacia stránka

Opica alebo zriedkavo či zastarano op[1][2][3] môže byť:

 • príslušník taxónu opice (významy taxónu opice sú uvedené nižšie na konci tejto stránky)
 • príslušník taxónu vyššie primáty (Anthropoidea) s výnimkou ľudoopov, australopitov, ľudí (Homo) a bazálnych (t.j. vývojovo najstarších) úzkonosovcov, inak povedané: príslušník taxónu vyššie primáty (Anthropoidea) okrem taxónov hominoidovce (Hominoidea), propliopitekoidovce (Propliopithecoidea), pliopitekoidovce (Pliopithecoidea), dendropitekovité (Dendropithecidae) a možno aj okrem taxónu oligopitekovité (Oligopithecidae), ešte inak povedané: príslušník taxónov ploskonosovce (Platyrrhini), mačiakoidovce (Cercopithecoidea) a parapitekovité (Parapithecidae)[4][5][6][7][8], synonymum: pravé opice[9], pozri pod vyššie primáty (alebo pozri ploskonosovce, mačiakoidovce a parapitekovité)
 • príslušník taxónu vyššie primáty (Anthropoidea) okrem australopitov a ľudí (Homo)[10], pozri pod vyššie primáty
 • ľudovo: príslušník taxónu primáty (spravidla okrem rodu Homo)[5]
 • v minulosti: slovenský názov určitého rôzne definovaného rodu primátov (používaného do roku 1929), lat. Simia[11], pozri Simia

Opica môže byť aj:

 • hovorovo: stav opitosti[12], pozri pod opitosť
 • človek podobný (napr. škaredosťou alebo napodobňovaním) opici v biologickom zmysle[13]
 • nadávka alebo prezývka (spravidla ženy)[12][13]
 • v slangu: vojak v prvej polovici vojenskej služby[14], pozri pod vojak a vojenská služba

Opice môže byť:

 • množné číslo slova opica (pozri vyššie)
 • jeden zo slovenských názvov taxónu:
  • Anthropoidea, lat. synonymá: Anthropoidea, Simiiformes, slovenské synonymá: vyššie primáty, pravé opice, opice vlastné[15][16], pozri vyššie primáty
  • v minulosti (do polovice 20. storočia):
   • Quadrumana (spravidla sa tým myslia primáty okrem ľudí), lat. synonymum: Pitheci, slovenské synonymum: štvorruké[17], pozri štvorruké
   • Simiae (spravidla sa tým myslia vyššie primáty okrem ľudí), lat. synonymum: Pitheci, slovenské synonymá: pravé opice, opice vlastné, vlastné opice[18], pozri Simiae
  • Cercopithecoidea, slovenské synonymum: mačiakoidovce[19], pozri mačiakoidovce

ZdrojeUpraviť

 1. op. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok II l – o. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 568.
 2. ERTL, H. Krátky prírodopis pre slovenské elementárne školy. 1891, S. 10
 3. KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 404.
 4. BURNIE, D. et al.: Zviera. Bratislava: Ikar, 2002. ISBN 80-551-0375-5. S. 20, 116, 122
 5. a b opice. In: Encyklopedie antropologie [1]
 6. Classification of Primates; monkey. In: DELSON, E. et al. Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory, New York, 2000, ISBN 0815316968, S. xxvi, xxvii, 448-451
 7. BEGUN, David R.. A Companion to Paleoanthropology. [s.l.] : John Wiley & Sons, 2012. 648 s. ISBN 978-1-118-33237-5. S. Ch. 20. (Poznámka: Toto je zdroj len pre celkový systém primátov.)
 8. vyhláška 311/1997 Sb. - Příloha 3
 9. Svet živočíšnej ríše : ilustrovaná encyklopédia. Preklad Anna Gutteková. dotlač 1. vyd. Martin : Osveta, 1984. 606 s. S. 255, 378.
 10. LENOCHOVÁ, Mária et al. Biológia pre 1. ročník gymnázia. 3. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994. ISBN 80-08-021318-X. s. 164-165
 11. Pozri zdroje uvedené v článku Simia.
 12. a b opica. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 440.
 13. a b opica. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok II l – o. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 574 – 575.
 14. opica. In: ORAVEC, Peter. Slovník slangu a hovorovej slovenčiny. Praha : Maxdorf, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7345-326-8.
 15. opica. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 343.
 16. Ďalšie zdroje sú uvedené v článku vyššie primáty.
 17. Pozri zdroje uvedené v článku štvorruké.
 18. Pozri zdroje uvedené v článku Simiae.
 19. THURZO 1998 [2]


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.