Opica

rozlišovacia stránka

Opica alebo zriedkavo či zastarano op[1][2][3] môže byť:

 • príslušník taxónu opice (významy taxónu opice sú uvedené nižšie na konci tejto stránky)
 • príslušník taxónu vyššie primáty (Anthropoidea) s výnimkou ľudoopov, australopitov, ľudí (Homo) a bazálnych (t.j. vývojovo najstarších) úzkonosovcov, inak povedané: príslušník taxónu vyššie primáty (Anthropoidea) okrem taxónov hominoidovce (Hominoidea), propliopitekoidovce (Propliopithecoidea), pliopitekoidovce (Pliopithecoidea), dendropitekovité (Dendropithecidae) a možno aj okrem taxónu oligopitekovité (Oligopithecidae), ešte inak povedané: príslušník taxónov ploskonosovce (Platyrrhini), mačiakoidovce (Cercopithecoidea) a parapitekovité (Parapithecidae)[4][5][6][7][8], synonymum: pravé opice[9], pozri pod vyššie primáty (alebo pozri ploskonosovce, mačiakoidovce a parapitekovité)
 • príslušník taxónu vyššie primáty (Anthropoidea) okrem australopitov a ľudí (Homo)[10], pozri pod vyššie primáty
 • ľudovo: príslušník taxónu primáty (spravidla okrem rodu Homo)[5]
 • v minulosti: slovenský názov určitého rôzne definovaného rodu primátov (používaného do roku 1929), lat. Simia[11], pozri Simia

Opica môže byť aj:

 • hovorovo: stav opitosti[12], pozri pod opitosť
 • človek podobný (napr. škaredosťou alebo napodobňovaním) opici v biologickom zmysle[13]
 • nadávka alebo prezývka (spravidla ženy)[12][13]
 • v slangu: vojak v prvej polovici vojenskej služby[14], pozri pod vojak a vojenská služba

Opice môže byť:

 • množné číslo slova opica (pozri vyššie)
 • jeden zo slovenských názvov taxónu:
  • Anthropoidea, lat. synonymá: Anthropoidea, Simiiformes, slovenské synonymá: vyššie primáty, pravé opice, opice vlastné[15][16], pozri vyššie primáty
  • v minulosti (do polovice 20. storočia):
   • Quadrumana (spravidla sa tým myslia primáty okrem ľudí), lat. synonymum: Pitheci, slovenské synonymum: štvorruké[17], pozri štvorruké
   • Simiae (spravidla sa tým myslia vyššie primáty okrem ľudí), lat. synonymum: Pitheci, slovenské synonymá: pravé opice, opice vlastné, vlastné opice[18], pozri Simiae
  • Cercopithecoidea, slovenské synonymum: mačiakoidovce[19], pozri mačiakoidovce
 1. op. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok II l – o. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 568.
 2. ERTL, H. Krátky prírodopis pre slovenské elementárne školy. 1891, S. 10
 3. opica. In: KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 404.
 4. BURNIE, D. et al.: Zviera. Bratislava: Ikar, 2002. ISBN 80-551-0375-5. S. 20, 116, 122
 5. a b opice. In: Encyklopedie antropologie [1]
 6. Classification of Primates; monkey. In: DELSON, E. et al. Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory, New York, 2000, ISBN 0815316968, S. xxvi, xxvii, 448-451
 7. BEGUN, David R.. A Companion to Paleoanthropology. [s.l.] : John Wiley & Sons, 2012. 648 s. ISBN 978-1-118-33237-5. S. Ch. 20. (Poznámka: Toto je zdroj len pre celkový systém primátov.)
 8. vyhláška 311/1997 Sb. - Příloha 3
 9. Svet živočíšnej ríše : ilustrovaná encyklopédia. Preklad Anna Gutteková. dotlač 1. vyd. Martin : Osveta, 1984. 606 s. S. 255, 378.
 10. LENOCHOVÁ, Mária et al. Biológia pre 1. ročník gymnázia. 3. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994. ISBN 80-08-021318-X. s. 164-165
 11. Pozri zdroje uvedené v článku Simia.
 12. a b opica. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 440.
 13. a b opica. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok II l – o. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 574 – 575.
 14. opica. In: ORAVEC, Peter. Slovník slangu a hovorovej slovenčiny. Praha : Maxdorf, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7345-326-8.
 15. opica. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 343.
 16. Ďalšie zdroje sú uvedené v článku vyššie primáty.
 17. Pozri zdroje uvedené v článku štvorruké.
 18. Pozri zdroje uvedené v článku Simiae.
 19. THURZO 1998 [2] Archivované 2018-11-27 na Wayback Machine


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.