Opica

(Presmerované z Opice)

Opica alebo zriedkavo či zastarano op[1][2][3] môže byť:

 • príslušník taxónu opice (významy taxónu opice sú uvedené nižšie na konci tejto stránky)
 • príslušník taxónu vyššie primáty (Anthropoidea) s výnimkou ľudoopov, australopitov, ľudí (Homo) a bazálnych (t.j. vývojovo najstarších) úzkonosovcov, inak povedané: príslušník taxónu vyššie primáty (Anthropoidea) okrem taxónov hominoidovce (Hominoidea), propliopitekoidovce (Propliopithecoidea), pliopitekoidovce (Pliopithecoidea), dendropitekovité (Dendropithecidae) a možno aj okrem taxónu oligopitekovité (Oligopithecidae), ešte inak povedané: príslušník taxónov ploskonosovce (Platyrrhini), mačiakoidovce (Cercopithecoidea) a parapitekovité (Parapithecidae)[4][5][6][7], synonymum: pravé opice [8], pozri pod vyššie primáty (alebo pozri ploskonosovce, mačiakoidovce a parapitekovité)
 • príslušník taxónu vyššie primáty (Anthropoidea) okrem australopitov a ľudí (Homo) [9], pozri pod vyššie primáty
 • ľudovo: príslušník taxónu primáty (spravidla okrem rodu Homo) [5]
 • v minulosti: slovenský názov určitého rôzne definovaného rodu primátov (používaného do roku 1929), lat. Simia [10], pozri Simia

Opica môže byť aj:

 • hovorovo: stav opitosti[11], pozri pod opitosť
 • človek podobný (napr. škaredosťou alebo napodobňovaním) opici v biologickom zmysle[12]
 • nadávka alebo prezývka (spravidla ženy)[11][12]
 • v slangu: vojak v prvej polovici vojenskej služby[13], pozri pod vojak a vojenská služba

Opice môže byť:

 • množné číslo slova opica (pozri vyššie)
 • jeden zo slovenských názvov taxónu:
  • vyššie primáty (=pravé opice, opice vlastné; lat. Anthropoidea, Simiiformes, čiastočné synonymum: Simiae)[14][15]
  • v minulosti (do polovice 20. storočia):
   • štvorruké (lat. Quadrumana, Pitheci)[16]
   • pravé opice (=opice vlastné; lat. Simiae, Pitheci; najčastejšia definícia tohto taxónu je: Anthropoidea okrem rodu Homo) [17][18]<xx>, pozri pod vyššie primáty
  • mačiakoidovce (iný slovenský názov: pravé opice; lat. Cercopithecoidea) [19]


ZdrojeUpraviť

 1. op. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 2. ERTL, H. Krátky prírodopis pre slovenské elementárne školy. 1891, S. 10
 3. KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 700 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 404.
 4. BURNIE, D. et al.: Zviera. Bratislava: Ikar, 2002. ISBN 80-551-0375-5. S. 20, 116, 122
 5. a b opice. In: Encyklopedie antropologie [1]
 6. Classification of Primates; monkey. In: DELSON, E. et al. Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory, New York, 2000, ISBN 0815316968, S. xxvi, xxvii, 448-451
 7. BEGUN, David R.. A Companion to Paleoanthropology. [s.l.] : John Wiley & Sons, 2012. 648 s. ISBN 978-1-118-33237-5. S. Ch. 20. (Poznámka: Toto je zdroj len pre celkový systém primátov.)
 8. Svet živočíšnej ríše. Dotlač 1. vydania. Martin: Osveta, 1984. S. 255, 378
 9. LENOCHOVÁ, Mária et al. "Biológia pre 1. ročník gymnázia". 3. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994. ISBN 80-08-021318-X. s. 164-165
 10. Pozri zdroje uvedené v článku Simia.
 11. a b opica. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 440.
 12. a b opica. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok II l – o. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 574 – 575.
 13. opica. In: ORAVEC, Peter. Slovník slangu a hovorovej slovenčiny. Praha : Maxdorf, 2014. 327 s. ISBN 978-80-7345-326-8.
 14. opice. In: Malá encyklopédia biológie, 1975, S. 343
 15. Ďalšie zdroje sú uvedené v článku vyššie primáty.
 16. Pozri zdroje uvedené v článku štvorruké.
 17. opice. In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 5. N – Q. Praha: Československý kompas, 1931
 18. BUJNÁK, Pavel, ed. Slovenský náučný slovník: Príručná encyklopédia vedomostí v troch dieloch III. diel N – Ž. Bratislava, Praha: Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. s. 46, 106
 19. THURZO 1998 [2]


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.