Organizácia amerických štátov

Organizácia amerických štátov (OAS, v angl. Organization of American States, v šp. Organización de los Estados Americanos) je medzinárodná organizácia so sídlom vo Washingtone v USA. Má 35 členov.

Členské krajiny

Jej počiatky sa datujú od roku 1890, kedy bola založená ako Medzinárodná konferencia amerických štátov. V roku 1910 bola premenovaná na Úniu amerických republík. Po druhej svetovej vojne sa stal jej súčasťou systém kolektívnej bezpečnosti známy ako Medziamerická dohoda o vzájomnej pomoci alebo Dohoda z Ria, podpísaná v roku 1947 v Rio de Janeiro.

Dnešnú podobu organizácia dostala v roku 1948. Založilo ju 21 štátov. Dnes sú jej členmi všetky nezávislé štáty Ameriky. Neskôr sa pridali:

Kuba má pozastavené členstvo od roku 1962. Znamená to, že Kuba neprestala byť členom, ale jej súčasná vláda nemá právo pôsobiť na pôde OAS. Ako členský štát je však Kuba monitorovaná vo všetkých oblastiach a krajina vždy figuruje aj v pravidelnej správe OAS o ľudských právach.

OAS riadi jej generálny tajomník, ktorým je v súčasnosti bývalý čilský minister zahraničných vecí José Miguel Insulza.

Pôvodne založená na boj proti šíreniu komunizmu, OAS sa po skončení Studenej vojny rýchlo prispôsobila na riešenie nových výziev. Medzi jej ťažiskové činnosti dnes patria:

  • podpora demokracie: prebieha najmä prostredníctvom pozorovateľských misií počas volieb,
  • mierové misie: najznámejšie boli v Nikarague, Suriname, Haiti a Guatemale,
  • sprostredkovacie misie pri riešení pohraničných sporov: v súčasnosti OAS rieši spory medzi Guatemalou a Belize a medzi Peru a Ekvádorom,
  • boj proti terorizmu: buduje jednotný americký front na boj proti terorizmu,
  • podpora voľného obchodu: OAS je jednou z organizácií podieľajúcich sa na návrhu dohody, ktorá by založila Americkú dohodu o voľnom obchode (angl. Free Trade Area of the Americas, FTAA), ktorá vytvorí trh siahajúci od Aljašky po Ohňovú zem,
  • boj proti drogám: v roku 1986 bola ako koordinačný orgán založená komisia koordinujúca spoločné úsilie a cezhraničnú spoluprácu v tejto oblasti.

Externé odkazy upraviť