Otvorená sústava (fyzika)

Otvorená sústava je fyzikálna sústava, ktorá si so svojím okolím (t. j. s fyzikálnymi objektmi mimo sústavy) vymieňa aj energiu aj hmotu (napr. častice). Opakom je uzavretáizolovaná sústava. Všetky reálne sústavy, sú otvorené sústavy. Uzavretá a izolovaná sústava sú len abstrakcie, pomocou ktorých môžeme zjednodušiť skúmanie fyzikálnych dejov.