Pásmové pohorie je pohorie - geologická štruktúra pozostávajúca z rozsiahleho pásma rovnobežných a príkrovových vrás. Pohoria tohto typu vznikli účinkami tangenciálnych porúch, výrazného skrátenia v zemskej kôre, najčastejšie zrážkou tektonických platní. V reliéfe sa pásmová štruktúra prejavuje len istý čas, kým ju nenaruší erózia a denudácia.

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.