Píla je nástroj alebo stroj určený na oddeľovanie (teda na rezanie) predmetov z dreva, kovu alebo aj z iných materiálov.

Ručná rámová píla na železo

Základnou časťou je zvyčajne pohyblivý ozubený pílový list, ktorého zuby pri jeho pohybe narušujú rezaný materiál. Každý pílový list musí mať zuby striedavo vychýlené vpravo a vľavo tak, aby píla mohla z rezu odoberať triesky, ide o pílový rozvod zubov. Priamočiara píla, u ktorej je rovný list nahradená rotujúcim kotúčom, sa nazýva cirkulárka alebo okružná píla. Píla môže byť aj pásová alebo reťazová. Ručná reťazová píla poháňaná motorom sa zvyčajne nazýva motorová píla. Pohon reťaze je zabezpečený alebo malým spaľovacím motorom alebo bežným elektromotorom. Motorové píly poháňané spaľovacím motorom sa v praxi často používajú pri ťažbe dreva respektíve v modernom drevorubačstve.

Ako píla sa označujú aj celé výrobné prevádzky pre spracovanie dreva, ktorých najdôležitejším strojovým vybavením sú najmä strojové píly. V minulosti bývali tieto strojové píly veľmi často poháňané vodnými kolesami (známy princíp pohonu z vodného mlyna či hámrí). Strojové píly určené k rezanie kovov patria do početne pomerne rozsiahlej skupiny obrábacích strojov.

Iné projekty upraviť